Hoe kies ik de juiste verzuimverzekering?

Hoe kies ik de juiste verzuimverzekering?

Maandag 8 maart 2021

Hoe kies ik de juiste verzuimverzekering?

Deze week bezocht ik de directeur van een installatiebedrijf. Vorige week nam hij via onze website contact met mij op. Hij wilde graag onafhankelijk advies over het verzekeren van verzuimkosten. Want het snelgroeiende bedrijf heeft al 10 mensen in dienst, maar had nog niets geregeld voor de kosten als een medewerker ziek wordt. Gelukkig vinden we samen een oplossing. Welke stappen zijn daarbij doorlopen?

Advies over de verzuimverzekering

Stap 1: een inventarisatie van het risico

Het installatiebedrijf is vier jaar geleden opgericht en er zijn momenteel 10 medewerkers in dienst. De verwachting is dat er komende drie jaar nog zeker 5 mensen bijkomen. Door de sterke groei, nemen ook de verzuimkosten toe. Het laatste jaar zijn er diverse ziektegevallen geweest. Daarbij zit een medewerker die nu al vier maanden ziek thuis zit. Er is een contract met een arbodienst afgesloten. De arbodienst begeleidt de zieke medewerker.

Eigenlijk is er niemand binnen het bedrijf die ervaring heeft met de begeleiding van een zieke medewerker. Hierover gelden strenge regels die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Ik wijs ze er op dat het heel belangrijk is om de regels goed op te volgen. Dat gebeurt nu nog onvoldoende.

Er is nog geen verzuimverzekering afgesloten. Dat betekent dat het salaris van de zieke medewerker gewoon 100 % wordt doorbetaald door het bedrijf. Dat is precies de aanleiding waarom de directeur van dit bedrijf contact met ons heeft opgenomen. Het verzuim in Nederland is de laatste jaren niet zo hoog geweest. Het risico bestaat dat er nog andere werknemers uitvallen. Dit is een te groot financieel risico.

Stap 2: biedt een verzuimverzekering de oplossing?

Het financiële risico van ziekteverzuim is in kaart gebracht. Ik leg vervolgens uit dat hij als werkgever diverse mogelijkheden heef om dit risico te verzekeren. Mijn advies is om een verzuimverzekering af te sluiten.

Stap 3: de juiste dekking van de verzuimverzekering

Installatiebedrijven vallen onder de CAO-afspraak van de sector Metaal en Techniek. Hierin is vastgelegd dat in geval van ziekte een werknemer de eerste 6 maanden 100 % en daarna 18 maanden 90 % van het salaris moet worden doorbetaald. Het is mogelijk om via een mantelovereenkomst dit volledig te verzekeren.

De werkgever kan er ook voor kiezen om de dekking af te laten wijken van de CAO-afspraak. Bijvoorbeeld een vergoeding van 70 % voor het eerste en tweede ziektejaar. De dekking is minder, maar de premie voor deze variant is ook lager. De werkgever betaalt bij ziekte het verschil zelf. Bij een dekking van 70% en een verplichting van 100%, betaalt de werkgever dus 30% van het loon uit eigen middelen. Als er voldoende reserves zijn is dit mogelijk.

Ook is het mogelijk te kiezen voor meer wachtdagen. Dit is het aantal dagen na de ziekmelding dat de verzuimverzekering voor het eerst dekking biedt en dus een bedrag uitkeert. De minimale wachttijd is tien werkdagen. Ook hier geldt dat er gekozen kan worden voor een andere variant. Hoe hoger het aantal wachtdagen, hoe lager de te betalen premie is.

Stap 4: marktverkenning verzuimverzekering

We spreken af dat de werkgever de verzuimpercentages over de afgelopen drie jaar opvraagt bij de arbodienst. Vervolgens gaan wij op basis van deze percentages, de leeftijdsopbouw en de jaarsalarissen offertes opvragen bij diverse verzekeraars. Mijn collega’s en ik vergelijken de voorwaarden, dekking en premies met elkaar.

Stap 5: aanvragen van de best passende verzuimverzekering

Binnen vijf werkdagen presenteren wij onze marktverkenning. De vervolgafspraak staat inmiddels gepland om de verkenning door te nemen. Vervolgens maakt de werkgever de keuze voor de best passende verzuimverzekering. De aanvraag begeleiden wij natuurlijk van A tot Z.

Als de verzekering is aangevraagd, kijken we ook naar de beste koppeling met een arbodienst. Er is nu een contract met een arbodienst tot het eind van het jaar. We spreken af om aan het contract voor de einddatum te herzien. Ik verwacht dat het bedrijf dan gaat voor een nieuw contract. Want onderdeel van de verzuimaanpak is een arbodienst die goed aansluit bij de verzuimverzekering én veel bijdraagt aan het verminderen van verzuim.

Wilt u ook de juiste verzuimverzekering kiezen? Neem contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.