Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Offerte ziekteverzuimverzekering

Offerte ziekteverzuimverzekering en verzuim-ontzorg-verzekering

Bij een (langdurig) zieke werknemer moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Meestal is vastgelegd dat in het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Daarnaast is er binnen deze verzekering veel aandacht voor preventie en re-integratie.  Wanneer wij een offerte uitbrengen, kijken wij ook naar de mogelijkheden van de verzuim-ontzorg-verzekering.