Geef huurders vrije sector meer kans op een hypotheek

Geef huurders vrije sector meer kans op een hypotheek

Donderdag 18 juni 2015

Geef huurders vrije sector meer kans op een hypotheek

Huurders in de vrije sector moeten makkelijker een hypotheek kunnen krijgen. Het maximale huurbedrag dat de huurder nu betaalt, moet de basis vormen voor de hypotheek. Ondanks het feit dat deze huurders soms al jarenlang probleemloos hun huur overmaken, willen banken deze groep geen hypotheek verstrekken. Zij rekenen namelijk met het jaarinkomen en kijken niet naar wat de huurder kan betalen. Zo zitten zij vast in hun huurwoning en hebben geen kans op een koopwoning. Ik opper daarom voor een wijziging van de gedragscode bij banken om deze groep een kans te geven op een hypotheek.

Hoe krijgen deze huurders toegang tot de hypotheekmarkt?

In de vrije sector is de huur vaak hoger dan de netto hypotheeklasten. Vooral in de grote steden zijn er veel mensen die maandelijks keurig hun huur overmaken, maar geen hypotheek kunnen krijgen voor het huis dat zij op het oog hebben. Hierdoor zitten zij muurvast in hun huurhuis. Van de huur die ze betalen zien ze niks meer terug, terwijl kopers aflossen en vermogen opbouwen.

Banken zouden huurders die kunnen bewijzen dat zij twee jaar lang probleemloos een bepaalde huur hebben overgemaakt prima een hypotheek kunnen verstrekken. Dit toont aan dat zij de lasten kunnen dragen. Ik vind dat banken stappen moeten ondernemen om de huurders uit de vrije sector toegang te geven tot de koopwoningenmarkt. Bijvoorbeeld door het aanpassen van de gedragscode.

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen

Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning mag iemand in Nederland niet meer verdienen dan € 34.911,-. Verdient u meer? Dan moet u een woning huren in de vrije sector. Huurwoningen met een huur van meer dan € 710,68 per maand vallen in deze categorie.

Rekenvoorbeeld huur en hypotheeklasten

Stel u betaalt nu € 710,- aan huur. Als we kijken naar hypotheeklasten, dan komt deze huurlast overeen met een netto maandlast in het eerste jaar bij een annuïteitenhypotheek van € 210.000,-. Het grootste deel van de netto maandlast, ruim € 390,- van de € 710,-, gaat naar aflossing. Dat komt dus ten goede aan uzelf. Dit voorbeeld laat zien dat een huurder veel voordeel kan halen door een woning te kopen.

In de berekening  is gerekend met een hypotheekrente van 2,5%. Als u een huis koopt, houd dan nog wel rekening met de bijkomende kosten voor huiseigenaren (premie voor overlijdensrisicoverzekering, opstalverzekering, gemeentelijke belastingen).