De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

Woensdag 17 januari 2024

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

Bedrijfsonderbreking is de grootste zorg van Nederlandse bedrijven. Het risico zit niet alleen in een calamiteit bij het bedrijf zelf, maar ook bij onderbreking van activiteiten bij leveranciers. Op plaats 2 en 3 staan cyberincidenten en brand en explosies als belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland voor 2024. Dit is de uitkomst van de Allianz Risk Barometer.

De top-10 bedrijfsrisico’s in Nederland

  1. Bedrijfsschade, inclusief onderbreking van de supply chain
  2. Cyberincidenten
  3. Brand en explosies
  4. Energiecrisis (tekorten/uitval, prijsschommelingen)
  5. Veranderingen in wet- en regelgeving
  6. Macro-economische ontwikkelingen (inflatie, deflatie, monetair beleid en bezuinigingsprogramma's)
  7. Natuurrampen
  8. Tekort aan personeel
  9. Klimaatverandering
  10. Marktonwikkelingen (toegenomen concurrentie, overnames, stagnatie van de markt)

Bedrijfsonderbreking groot risico voor kleinere organisaties

Grote, middelgrote en kleinere bedrijven hebben dezelfde zorgen over risico’s. Op het gebied van bedrijfsonderbreking ontstaat er wel een kloof tussen grote en kleinere bedrijven. Het risicobewustzijn onder grotere organisaties is gegroeid sinds de pandemie.

Bij kleinere bedrijven ontbreekt het juist vaak aan de tijd en middelen om verschillende risicoscenario’s te identificeren en zich daar effectief op voor te bereiden. Het gevolg daarvan is dat het langer duurt om het bedrijf weer op gang te krijgen na een onverwacht incident. De bedrijfsschadeverzekering en extra-kostendekking zijn hier belangrijke verzekeringsoplossingen voor.

Meer over de bedrijfsschadeverzekering

Advies bedrijfsrisico's

Cybercriminaliteit wereldwijd op 1

Cyberincidenten zijn voor het derde jaar op rij wereldwijd het belangrijkste risico. De wereldwijde stijging van het aantal aanvallen met gijzelsoftware draagt hier aan bij. En de verwachting is dat het risico alleen maar groter wordt. Want cybercriminelen onderzoeken manieren om nieuwe technologieën zoals AI te gebruiken om aanvallen te automatiseren en te versnellen.

In 2013 stond het cyberrisico wereldwijd nog op de 15e plaats. Bewustwording van de cyberdreiging is de afgelopen jaren snel gegroeid. Inmiddels is het risico van cybercrime niet meer weg te denken. Desondanks doen veel bedrijven er niet alles aan om cybercriminaliteit in te perken. Zo is training van het personeel niet overal een prioriteit en is er vaak geen financieel vangnet in de vorm van een cyberverzekering.

Meer over de cyberverzekering

Brand en explosies met stip op 3

Brand en explosies stonden vorig jaar nog buiten de top-10 in Nederland, maar stijgen dit jaar naar de derde plaats. Er is veel aandacht voor het brandrisico en er wordt ook veel gevraagd om de gevaren te beperken. Bedrijven investeren daarom in brandpreventie en nemen organisatorische maatregelen om de kans op schade te voorkomen. Dit wordt ook gestimuleerd door de clausules en preventie-eisen bij bedrijfsverzekeringen.

Over de Allianz Risicobarometer

De Allianz Risicobarometer is een jaarlijkse ranglijst van bedrijfsrisico’s. Hierin is de mening van 3.069 deskundigen op het gebied van risicobeheer in 92 landen en regio’s verwerkt. 

Adviesover risicomanagement

Heb je een vraag over risicomanagement of jouw zakelijke verzekeringen? Onze risicomanagers helpen je graag. Vraag daarom online een risico-inventarisatie aan. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak in te plannen.

Risico inventarisatie aanvragen