De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

Dinsdag 24 januari 2023

De 10 grootste bedrijfsrisico's in Nederland

Bedrijfsonderbreking, macro-economische ontwikkelingen, de energiecrisis en cyberincidenten zijn de vier belangrijkste bedrijfsrisico’s in Nederland voor 2023. Dit is de uitkomst van de Allianz Risk Barometer.

De top-10 bedrijfsrisico’s in Nederland

  1. Bedrijfsschade, inclusief onderbreking van de supply chain
  2. Macro-economische ontwikkelingen (inflatie, deflatie, monetair beleid en bezuinigingsprogramma's)
  3. Energiecrisis (tekorten/uitval, prijsschommelingen)
  4. Cyberincidenten
  5. Tekort aan personeel
  6. Natuurrampen
  7. Klimaatverandering
  8. Politieke risico’s en geweld (oorlog, terrorisme, rellen)
  9. Veranderingen in wet- en regelgeving
  10. Productrecall, kwaliteitsmanagement en seriedefecten 

Bedrijfsonderbreking en de energiecrisis

Voor veel bedrijven wordt 2023 waarschijnlijk weer een jaar met een verhoogd risico op bedrijfsonderbreking. De torenhoge energiekosten hebben sommige energie-intensieve industrieën gedwongen energie efficiënter te gebruiken, de productie naar alternatieve locaties te verplaatsen of zelfs een tijdelijke sluiting te overwegen. De hieruit voortvloeiende tekorten dreigen in een aantal kritieke sectoren in Europa een verstoring van de supply chain te veroorzaken. 

Bedrijfsonderbreking en een mogelijke recessie

Een mogelijke wereldwijde recessie is in 2023 een andere waarschijnlijke bron van verstoring, waarbij leveranciers failliet kunnen gaan en insolvent kunnen worden. Dit is vooral een probleem voor bedrijven met slechts één of een beperkt aantal cruciale leveranciers. Een kredietverzekering is voor deze bedrijven een belangrijke oplossing.

Cybercriminaliteit wereldwijd op 1

Tien jaar geleden stond het cyberrisico wereldwijd nog op de 15e plaats. Bewustwording van de cyberdreiging is de afgelopen jaren snel gegroeid. Inmiddels is het risico van cybercrime niet meer weg te denken. Desondanks doen veel bedrijven er niet alles aan om cybercriminaliteit in te perken. Zo is training van het personeel niet overal een prioriteit en is er vaak geen financieel vangnet in de vorm van een cyberverzekering.

Brand en explosies in Nederland buiten de top-10

Wat ook opvalt, is dat brand en explosies wereldwijd in de top-10 staan, maar in Nederland niet. Dit kan een gevolg zijn van de grote aandacht voor het brandrisico. Bedrijven investeren in brandpreventie en nemen organisatorische maatregelen om de kans op schade te voorkomen. Dit wordt ook gestimuleerd door de clausules en preventie-eisen bij bedrijfsverzekeringen.

Over de Allianz Risicobarometer

De Allianz Risicobarometer is een jaarlijkse ranglijst van bedrijfsrisico’s. Hierin is de mening van 2.712 deskundigen op het gebied van risicobeheer in 94 landen en regio’s verwerkt. 

Adviesgesprek over risicobeheer

Heeft u een vraag over risicomanagement of uw zakelijke verzekeringen? Onze risicomanagers helpen u graag. Stel uw vraag en wij nemen contact met u op.

Vraag stellen