Extra-kostendekking

Extra-kostendekking

Extra-kostenverzekering: snel weer aan de slag na een grote calamiteit 

Na schade aan het bedrijfsgebouw of andere bedrijfsmiddelen wilt u zo snel mogelijk weer aan de slag. Dit brengt echter kosten met zich mee. Zoals het huren van een tijdelijke bedrijfsruimte of computers. Deze kosten kunt u verzekeren met de extra-kostenverzekering (ook bekend als de extra-kostendekking). 

Aanvragen adviesgesprek over de extra-kostendekking  

Is de extra-kostendekking iets voor mijn bedrijf?

Deze verzekering is vooral geschikt voor bedrijven die na schade ergens anders kunnen doorwerken. Bijvoorbeeld zakelijke dienstverleners. Hou er ook rekening mee dat verlies van omzet of winst niet meeverzekerd is. Hiervoor kunt u terugvallen op de bedrijfsschadeverzekering.  

Wat verzekert u met de extra-kostendekking?

Met deze verzekering wordt er een bedrag verzekerd dat beschikbaar is voor extra kosten die u maakt na een verzekerde gebeurtenis. Dit kan brand- of waterschade zijn, maar bijvoorbeeld ook inbraak of tijdelijke sluiting van het bedrijvenpark waar u gevestigd bent. Bij extra kosten moet u denken aan tijdelijke vervangende bedrijfsruimte, extra transportkosten of huur van apparatuur. Ook extra reiskosten voor medewerkers zijn meeverzekerd. 

Hoe bepaal ik het verzekerd bedrag?

De verzekerde som moet zo nauwkeurig mogelijk worden vastgesteld. Er wordt daarbij uitgegaan van een totaal verlies. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Huur van gebouwen voor tijdelijke huisvesting
  • Huur van apparatuur
  • Extra transportkosten
  • Extra lonen en salarissen (inclusief sociale lasten)

Hoe wordt de premie berekend?

De premie is een promillage van de verzekerde som. Het promillage is afhankelijk van de bouwaard van uw bedrijfspand en de werkzaamheden die u verricht. 

Advies over de extra-kostenverzekering

Wilt u meer informatie of een passend advies? Neem rechtstreeks contact met ons op via 0172 611 116 of stuur een mail naar info@vmdkoster.nl. Wij helpen u graag verder.

Offerte extra-kostenverzekering aanvragen