Beleggen bij beschikbare premie steeds belangrijker

Beleggen bij beschikbare premie steeds belangrijker

Donderdag 2 oktober 2014

Beleggen bij beschikbare premie steeds belangrijker

In adviestrajecten voor beschikbare premieregeling neemt de advisering en dus het onderzoek naar de onderliggende beleggingen toe. Dit komt voornamelijk door het verdwijnen van garanties op de inleg en de kosten bij nivellering van de beleggingen.

Voor een fatsoenlijk pensioen op pensioendatum zal er namelijk een gemiddeld rendement van 5% tot 6% gehaald moeten worden. Immers de maximale beschikbare premieregeling (maximale staffel) is gebaseerd op een maximale middelloonregeling met de volgende uitgangspunten:

 • Opbouw middelloon 1,875% per dienstjaar
 • Pensioenrichtleeftijd 67 jaar
 • Rendement op de beleggingen van 4% of 3%
 • Carrièrepatroon, stijging per jaar van het loon van
  o 3% tot 35 jaar
  o 2% tot 45 jaar
  o 1% tot 55 jaar
  o 0% na 55 jaar
 • Rentestand op pensioendatum is 4% voor de aankoop van het levenslange pensioen 
 • Recente sterftecijfers met een correctie voor eventueel langer leven in de toekomst

Op basis van deze uitgangspunten kan dit leiden tot een teleurstellend resultaat van de pensioenuitkomst. Denk daarbij aan:

 • Werkelijke rentestand op pensioendatum ligt nu op 2,5%. Dit geeft een 20% lager pensioen ten opzichte van de 4% waarmee de overheid rekent.
 • Er is geen rekening gehouden met inflatie bij het de door de overheid bepaalde (maximale) beschikbare premiestaffel. De gemiddelde inflatie is de afgelopen 15 jaar 2%! Deze moet dus ook nog “goed” gemaakt worden.
 • De gekozen variabelen kunnen in de toekomst veranderen. Bijvoorbeeld: er wordt een medicijn uitgevonden tegen een belangrijke doodsoorzaak. Hierdoor neemt de levensverwachting sterk toe en zal het gespaarde pensioen op pensioendatum uitgesmeerd moeten worden over een langere periode.

Voor een beschikbare premieregeling en het sparen van een fatsoenlijk pensioen zal er in mijn ogen dus minimaal een gemiddeld rendement nodig zijn van 6% (4% rendement volgens door de berekeningswijze van de overheid + 2% inflatiecorrectie). Om dit te kunnen realiseren is beleggen de enige optie.

Inmiddels zie je diverse ontwikkelingen op het gebied van de samenstelling van de beleggingen door de aanbieders. Daarbij is een fatsoenlijk rendement tegen een acceptabel risico en lage kosten het uitgangspunt. De aanbieders kennen echter ook behoorlijk verschillen in visie, strategie, spreiding en risicoafdekking. Voor ons als adviseurs een mooie taak om de klant te helpen bij de beste collectief pensioenkeuze voor zijn werknemers!