Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Elektriciteit vaak oorzaak brand in gebouwen

woensdag 11 november 2015

Elektrische installaties en de aangesloten elektrische apparaten veroorzaken vaak brand. Door een defect, ondeskundig installatiewerk, onjuist gebruik of onvoldoende onderhoud kan overmatige warmteontwikkeling optreden. Ook kan het verkeerd en veelvuldig gebruik van verlengsnoeren leiden tot overbelasting of oververhitting. Welke maatregelen kunt u nemen om schade te voorkomen?

Preventietips elektrische installatie

 • Nieuwe elektrische  installaties worden in Nederland opgeleverd volgens de norm NEN 1010. Vraag aan het elektrotechnisch installatiebedrijf om het rapport van de opleveringskeuring (NEN1010). Zo weet u dat de installatie veilig is.
 • Laat uw elektrische installatie regelmatig inspecteren door een gespecialiseerd inspectiebureau of elektrotechnisch installatiebedrijf. Bekijk www.ikeur.nl en www.beheereninspectie.nl voor een overzicht van bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn.
  Hoe vaak een inspectie moet gebeuren, hangt af van de omstandigheden en het gebruik. De inspectiebedrijven kunnen u hier meer over vertellen. Ook kan het zijn dat dit vastgelegd is in uw polis, in een clausule "elektrische installatie".
 • Laat werkzaamheden aan elektrische installaties uitsluitend door een deskundige uitvoeren. Op www.uneto.nl vindt u een elektrotechnisch installatiebedrijf bij u in de buurt.
 • Zorg dat de elektrische installatie afgestemd is op de activiteiten van het bedrijf en de werkomstandigheden. Een opslaghal vergt bijvoorbeeld een andere elektrische installatie dan een productiebedrijf met veel machines in een stoffige of vochtige omgeving. Twijfelt u of uw installatie voldoet? Neem dan contact op met een elektrotechnisch installatiebedrijf.
 • Beperkt het overmatig gebruik van verlengsnoeren en tijdelijke voorzieningen.

Preventietips elektrische apparaten

 • Bent u klaar met een elektrisch apparaat? Schakel het dan uit of haal de stekker uit het stopcontact. Controleer aan het einde van elke werkdag of alle apparaten uit zijn.
 • Vervang defecte tl- buizen direct, bijvoorbeeld als ze knipperen.
 • Zorg ervoor dat elektrische apparaten voldoende ventilatie hebben.
 • Sluit vast opgestelde apparaten en machines direct aan op een stopcontact. Zijn er onvoldoende stopcontacten of haalt het snoer die niet? Laat dan extra stopcontacten plaatsen. Maak dus geen gebruik van een verlengsnoer.
 • Vervang verouderde apparatuur op tijd en laat werknemers geen eigen apparatuur meenemen naar het werk.
 • Wees alert op beschadigingen van apparaten, snoeren en stekkers.
 • Onderhoud en reinig uw apparaten volgens de voorschriften van de fabrikant.
 • Gebruik apparaten uitsluitend in een omgeving waarvoor ze bedoeld zijn. Volg hierbij de voorschriften in de gebruiksaanwijzing van het apparaat.

Preventietips verlengsnoeren

 • Beperk het gebruik van verlengsnoeren tot een minimum. Sluit er in ieder geval nooit meer dan 2000 Watt op aan.
 • Sluit geen verlengsnoeren op verlengsnoeren aan.
 • Rol snoerhaspels altijd volledig af. Opgerolde snoeren kunnen namelijk zo heet worden dat ze brand veroorzaken.
 • Leg een verlengsnoer nooit onder een tapijt of vloerbedekking of in een deuropening.

En als het toch mis gaat?

Blus een brand in een elektrische installatie of elektrisch apparaat nooit met water! U kunt hierdoor lichamelijk letsel oplopen. Geschikte blusmiddelen zijn poederblussers of CO2- blussers.

Bron: Delta Lloyd, 11 november