Ziekteverzuimpercentage 2022 zeer hoog

Ziekteverzuimpercentage 2022 zeer hoog

Dinsdag 29 november 2022

Ziekteverzuimpercentage zorgwekkend hoog, grote invloed psychische klachten

Uit het trendrapport Ziekteverzuim & arbeidsongeschiktheid blijkt dat de verzuimcijfers dit jaar records breken. Psychische klachten gerelateerd aan het werk blijken één van de belangrijkste oorzaken voor lang ziekteverzuim. Werkgevers kunnen hier op inspelen met preventiemaatregelen om (langdurig) ziekteverzuim te voorkomen.

De verzuimcijfers van 2022

 • Dit jaar stijgt het ziekteverzuimpercentage boven de 5%. Dat is voor het eerst sinds 2002 toen de Wet verbetering poortwachter werd ingevoerd.
 • Ook de verzuimduur neemt toe. Samen met de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt zorgt dit voor steeds meer druk op werkend Nederland.
 • Griep of verkoudheid zijn op dit moment de belangrijkste oorzaken van verzuim. Dit verzuim is meestal korter dan vier weken.
 • Bijna 10% van de zieke werknemers zit echter langer dan zes weken thuis.

Psychische klachten en verzuim

Na griep of verkoudheid komt verzuim als gevolg van psychische klachten het vaakst voor. Het gaat dan met name om klachten zoals overspannenheid of een burn-out. Dit is, naast hart- en vaatziekten, één van de verzuimoorzaken met de langste verzuimduur. Een werknemer met een burn-out is gemiddeld 279 dagen ziek.

Overspannenheid en een burn-out zijn beide het gevolg van het ervaren van meer stress dan iemand aankan. Bijvoorbeeld door langdurig een te hoge werkdruk of druk in de privésituatie. Een belangrijk verschil tussen beide verzuimoorzaken is dat de klachten door stress bij overspannenheid vaak in een korte tijd zijn ontstaan. Meestal gaan deze klachten snel weer over als de stress wegvalt. Overspannenheid kan overgaan in een burn-out als de klachten te lang aanhouden. Bij een burn-out zijn de klachten het gevolg van het langdurig ervaren van te veel stress. Deze klachten duren daardoor meestal ook langer.

Mentale gezondheid en duurzame inzetbaarheid

Werkgevers onbekend met preventieve maatregelen

Bijna de helft van de werkgevers die te maken heeft met langdurig verzuim van werknemers, geeft aan dat werk gerelateerde mentale klachten hieraan ten grondslag liggen. Tegelijkertijd maakt bijna de helft van de werkgevers zich zorgen over de continuïteit van het bedrijf door personeelstekorten.

Om te voorkomen dat 95% van de werknemers die niet ziek zijn uit gaan vallen, is het belangrijk dat werkgevers sterker gaan inzetten op gezonde werknemers en bekend zijn met preventiemaatregelen. Hier is nog veel winst te behalen, want uit onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de werkgevers bekend is met de wettelijke preventiemaatregelen, zoals een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E), preventiemedewerker, preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

Vergeet daarnaast niet dat oprechte aandacht vaak een tovermiddel is. Ga gewoon het gesprek aan wanneer iemand het moeilijk heeft. Is de druk thuis even heel hoog is? Dan kan je scheelt het veel wanneer je als werkgever even meeveert.

Advies over RI en E

Tips om verzuim te verkorten

 1. Zorg voor regelmatig contact met een zieke werknemer
  Het helpt om regelmatig contact te hebben met een zieke werknemer. Vooral in de eerste weken van verzuim. Dit kan bijdragen aan een spoedig en verantwoord herstel. Daarnaast is het voor de zieke werknemer makkelijker terug te keren naar het werk als het contact goed blijft.
 2. Zorg op tijd voor begeleiding van specialistische dienstverleners
  Door op tijd een ziekmelding door te geven aan de arbodienst voorkom je dat er stappen vanuit de Wet verbetering poortwachter gemist worden. Daarnaast zet de arbodienst specialisten in, zodat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.
 3. Passend werk aanbieden
  Een langdurig zieke werknemer kan sneller weer terugkeren in het arbeidsproces door op tijd passend werk aan te bieden. Daarmee zorg je dat je werknemer betrokken blijft en vergroot je de kans op succesvolle terugkeer naar werk. De casemanager kan hierin de werkgever én de zieke werknemer goed ondersteunen.

Investeren in vitaliteit

Op het gebied van gezondheid en veiligheid van uw personeel is er vaak veel winst te behalen. Investeren in de vitaliteit van uw medewerkers is daarom wat ons betreft een belangrijk onderdeel van de verzuimaanpak. Er zijn genoeg manieren te bedenken om hier mee aan de slag te gaan. Bij VMD Koster denken wij graag met u mee over de oplossingen die bij uw organisatie passen.

Advies verzuimaanpak