Ziekteverzuim in Nederland neemt toe

Ziekteverzuim in Nederland neemt toe

Donderdag 6 juni 2019

Ziekteverzuim in Nederland neemt toe

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Dit hoge percentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven. Bij bedrijven tot 200 werknemers is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016.

Cijfers over ziekteverzuim in 2018

Uit de cijfers van ArboNed blijkt ook het volgende:

  • In de zorg en niet-commerciële dienstverlening is het verzuim het hoogst.
  • Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen, gemiddeld 225 dagen.
  • Een derde langdurig verzuim heeft psychische oorzaak.
  • Het verzuim is hoger naarmate het bedrijf meer werknemers heeft
  • Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt hoger naarmate het bedrijf groter is.

Aandachtspunt 1: ziekteverzuimverzekering

Bij ziekteverzuim bent u wettelijk verplicht tenminste 70% van het loon door te betalen in de eerste twee ziektejaren. Met een ziekteverzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Wij helpen u met de keuze voor de juiste verzuimverzekering met de scherpste premie.

Aandachtspunt 2: arbodienstverlening

Goede arbodienstverlening is net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. Een werkgever schakelt een arbodienst in ieder geval in wanneer het erop lijkt dat een werknemer langer dan een paar dagen ziek is. Nog beter is het om de arbodienst direct in te schakelen als een werknemer ziek is. Wij werken samen met arbodiensten die actief meewerken aan preventie en re-integratie.

Aandachtspunt 3: duurzame inzetbaarheid

Aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid levert veel voordeel op. Wij helpen u graag met het verhogen van de duurzame inzetbaarheid. Wij weten welke verzuimverzekeraars, arbodienstverleners en zorgverzekeraars passen bij uw organisatie en hoe deze partijen bij kunnen dragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. We lichten het graag eens persoonlijk aan u toe.

Offerte verzuimverzekering