Wie betaalt de opruimingskosten?

Wie betaalt de opruimingskosten?

Maandag 16 oktober 2023

Wie betaalt de opruimingskosten?

Opruimingskosten na een calamiteit zijn niet het meest in het oog springende onderdeel van risicobeheer. Bij de gebouwenverzekering krijgt de dekking voor opruimingskosten daarom niet altijd de aandacht die het verdient. Het resultaat is daardoor mogelijk een te laag verzekerd bedrag. Om dit te voorkomen, nemen wij bij VMD Koster dit onderwerp altijd mee in onze risico-inventarisaties.

Onderschatting van de kosten

In de polisvoorwaarden is vaak een gemaximeerd bedrag opgenomen van 10% van het verzekerd bedrag van de opstal met een maximum van € 500.000. Dit is lang niet altijd genoeg, maar er wordt geen actie genomen omdat vrijwel iedereen de kosten onderschat. Na een totaalschade heeft echter niks meer waarde. Opstallen moeten worden gesloopt, soms worden delen die niet beschadigd zijn neergehaald, restanten worden gesorteerd en vernietigd.

Zijn de kosten dan niet gedekt op de milieuschadeverzekering?

De dekking opruimingskosten bij een gebouwenverzekering en de milieuschadeverzekering (MSV) is niet aan elkaar gelijk. De MSV biedt dekking voor opruimings- en saneringskosten voor de eigen locatie en verontreiniging vanaf de verzekerde locatie. Maar verontreiniging die niet is ontstaan op de eigen locatie (inkomende milieuschade) is vaak beperkt gedekt tot 10% van de verzekerde som of € 125.000.

Weet je hoe opruimingskosten verzekerd zijn?

Het is dus goed om de dekking voor opruimingskosten te bespreken met een risicomanager. Wij nemen dit onderwerp mee in onze risico-inventarisaties. Heb je er een vraag over? Neem contact met ons op via 0172 611 116 of stel je vraag via deze website. 

Doe je genoeg om brandschade te voorkomen?

We hebben het nu over de opstalverzekering voor bedrijfsgebouwen en de MSV. Maar een verzekering is vooral een vangnet voor als het fout gaat. Het voorkomen van schade is de grootste prioriteit bij risicobeheer. Daar ligt dan ook de prioriteit bij onze risico-inventarisatie.

Vraag stellen