Wie betaalt de opruimingskosten?

Wie betaalt de opruimingskosten?

Woensdag 20 februari 2019

Wie betaalt de opruimingskosten?

Opruimingskosten na een calamiteit zijn niet het meest in het oog springende onderdeel van risicobeheer. Bij de gebouwenverzekering krijgt de dekking voor opruimingskosten daarom niet altijd de aandacht die het verdient. Het resultaat is daardoor mogelijk een te laag verzekerd bedrag.

Onderschatting van de kosten

In de polisvoorwaarden is vaak een gemaximeerd bedrag opgenomen van 10% van het verzekerd bedrag van de opstal met een maximum van € 500.000. Dit is lang niet altijd genoeg, maar er wordt geen actie genomen omdat vrijwel iedereen de kosten onderschat. Na een totaalschade heeft echter niks meer waarde. Opstallen moeten worden gesloopt, soms worden delen die niet beschadigd zijn neergehaald, restanten worden gesorteerd en vernietigd.

Zijn de kosten dan niet gedekt op de milieuschadeverzekering?

De dekking opruimingskosten bij een gebouwenverzekering en de milieuschadeverzekering (MSV) is niet aan elkaar gelijk. De MSV biedt dekking voor opruimings- en saneringskosten voor de eigen locatie en verontreiniging vanaf de verzekerde locatie. Maar verontreiniging die niet is ontstaan op de eigen locatie (inkomende milieuschade) is vaak beperkt gedekt tot 10% van de verzekerde som of € 125.000.

Weet u hoe opruimingskosten bij uw bedrijf verzekerd zijn?

Het is dus goed om de dekking voor opruimingskosten te bespreken met een risicomanager. Wij nemen dit onderwerp natuurlijk mee in onze risico-inventarisaties, maar als u er nu al een vraag over heeft, kunt u natuurlijk contact opnemen.

Doet u genoeg om brandschade te voorkomen?

We hebben het nu over de opstalverzekering voor uw bedrijfsgebouw en de MSV, maar een verzekering is vooral een vangnet voor als het fout gaat. Het voorkomen van schade is de grootste prioriteit bij risicobeheer. Daar ligt dan ook de prioriteit bij onze risico-inventarisatie.

Advies? Vul het contactformulier in