Werkgevers nog niet bezig met nieuw pensioenstelsel

Werkgevers nog niet bezig met nieuw pensioenstelsel

Maandag 14 juni 2021

Werkgevers nog niet bezig met nieuw pensioenstelsel

Ipsos heeft in opdracht van Aegon Cappital onderzocht of werkgevers bekend zijn met pensioenakkoord. Het meest opvallende resultaat is dat de helft van de werkgevers niet of onvoldoende bekend is met het pensioenakkoord. Vooral bij kleinere bedrijven is weinig kennis over de naderende wijzigingen van het pensioenstelsel.

Gebrek aan kennis over nieuw stelsel

Van de 250 ondervraagde werkgevers is 12 procent totaal onbekend met het pensioenakkoord. En nog eens 34 procent heeft er wel van gehoord, maar weet niet wat het inhoudt. Toch realiseren werkgevers zich dat ze verantwoordelijk zijn voor het pensioen van hun werknemers en in actie moeten komen.

Opvallend is dat met het toenemen van de kennis er ook meer zorgen zijn. Werkgevers die meer weten over het nieuwe stelsel zijn vooral bevreesd niet op tijd klaar te zijn. De vragen die werkgevers hebben zijn:

  • Gaan mijn werknemers er niet op achteruit?
  • Gaat dit mijn bedrijf niet heel veel geld kosten?
  • Gaat het lukken om tijdig te implementeren? 

Pensioenwet vanaf 2023

De nieuwe pensioenwet gaat 1 januari 2023 in. Pensioenuitvoerders hebben na het ingaan van de wet vier jaar om alle regelingen aan te passen. Kern van het nieuwe stelsel is dat er geen harde beloften meer worden gedaan over de hoogte van pensioenen, maar dat de uitkering meer afhangt van de ontwikkelingen op de beurs. Gaan de koersen omhoog, dan stijgen ook de pensioenen; dalen de koersen, dan geldt dat ook voor de pensioenen. In deze blog zetten wij de consequenties van het akkoord voor de verzekerde pensioenregeling van uw organisatie op een rij.

Onafhankelijk pensioenadvies over het pensioenakkoord

Heeft u vragen over het pensioenakkoord of uw pensioenregeling? Neem dan contact op met de pensioenspecialisten van VMD Koster. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar pensioen@vmdkoster.nl. U kunt ook een pensioenofferte aanvragen via deze website.

Pensioenofferte aanvragen