Welke aansprakelijkheid verzekering is nodig voor mijn bedrijf?

Welke aansprakelijkheid verzekering is nodig voor mijn bedrijf?

Woensdag 15 november 2023

Welke aansprakelijkheidsverzekering is nodig voor mijn bedrijf?

Aansprakelijkheid is een belangrijk onderwerp voor ieder bedrijf. Een kleine fout van de ondernemer zelf of een werknemer kan leiden tot hoge schade bij andere partijen. Dan is het prettig dat je terug kunt vallen op een verzekering. Maar welke aansprakelijkheidsverzekering is dan precies nodig?

Persoonlijk advies over bedrijfsverzekeringen

Voor ieder bedrijf: de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is door vrijwel ieder bedrijf afgesloten. Het is een no-brainer. De kosten zijn laag en de risico's die worden afgedekt zijn groot. Want bij schade aan materiaal kan het bedrag snel oplopen. En dat geldt nog meer wanneer het gaat om letselschade. Let er wel op dat de dekking goed past (en blijft passen) bij jouw bedrijf. Lees voor een paar tips onze blog Aandachtspunten bij verzekeren bedrijfsaansprakelijkheid.

Aansprakelijk gesteld door slecht advies: beroepsaansprakelijkheid

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd als door de ondernemer of een medewerker een beroepsfout is gemaakt.  Beroepsfouten zijn bijvoorbeeld een verkeerd advies, rekenfout of het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie. Het gaat hierbij om financiële schade waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld door de opdrachtgever. De verzekering is vooral interessant voor adviserende beroepen zoals advocaten, architecten, ict-bedrijven, organisatieadviseurs en consultants.

Het aansprakelijkheidsrisico voor bestuursleden en commissarissen

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering dekt de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders, toezichthouders of commissarissen voor vermeende of gebleken fouten. Het gaat om aanspraken als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Dit kan bijvoorbeeld zijn: het nemen van een beslissing met grote financiële consequenties zonder behoorlijke voorbereiding. Of verwaarlozen van fundamentele bestuursplichten, zoals het bijhouden van een behoorlijke boekhouding en bedrijfsadministratie.

Werkgeversaansprakelijkheid: goed werkgeverschap

Als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden wanneer een medewerker onder werktijd letsel oploopt. Dit kan gaan om letsel op de werkvloer, in het verkeer of tijdens andere werkgerelateerde activiteiten. Zelfs bedrijfsuitjes vallen hieronder. De werkgeversaansprakelijkheidsverzekering vergoedt de schade die voortkomt uit deze aansprakelijkheidsclaim. 

Aansprakelijkheid voor transportbedrijven

Als je goederen vervoert voor anderen, loop je het risico dat er iets misgaat tijdens het transport. Bijvoorbeeld dat de lading beschadigd raakt, gestolen wordt of te laat aankomt. In dat geval kunt u aansprakelijk worden gesteld door de eigenaar van de goederen voor de geleden schade. Een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering is uitsluitend voor de vervoerders die geen eigen goederen, maar goederen van derden vervoeren.

Analyse aansprakelijkheidsrisico's

Is nog niet duidelijk welke aansprakelijkheidsverzekeringen voor jouw bedrijf van belang zijn? Dat is geen probleem, want daarom zijn wij er. Wij maken een risico-inventarisatie en komen met heldere aanbevelingen over de risico's die je loopt en hoe je die op kunt vangen. Bel 0172 611 116 voor een vrijblijvend adviesgesprek of reageer via deze website.

Aanvragen risico-inventarisatie