Waarom worden zakelijke verzekeringen naverrekend?

Waarom worden zakelijke verzekeringen naverrekend?

Vrijdag 10 september 2021

Waarom worden zakelijke verzekeringen naverrekend?

Voor veel bedrijfsverzekeringen wordt u jaarlijks gevraagd een formulier in te vullen voor de naverrekening. Waarom worden de gegevens opgevraagd en wat gebeurt er mee?

De premie wordt bepaald aan de hand van de precieze gegevens

De premie die u in een lopend verzekeringsjaar betaalt is de voorschotpremie. Deze premie wordt berekend op basis van de gegevens van uw bedrijf die op dat moment beschikbaar waren. Pas na afloop van het kalenderjaar weet u precies hoeveel medewerkers u in dienst had, hoeveel loon u betaald heeft en hoe hoog de omzet en de kosten van verzuim waren. Bij de naverrekening wordt op basis van de precieze gegevens de premie voor het afgelopen jaar berekend.

Heeft uw bedrijf de juiste premie betaald?

Aan de hand van de naverrekening kan het zijn dat de premie die u heeft betaald wordt bijgesteld. Wanneer u vooraf te veel premie betaalde, krijgt u geld terug. Als u vooraf te weinig premie betaalde, moet u nog premie bijbetalen.

Voor welke verzekeringen wordt naverrekening toegepast?

Naverrekening wordt gebruikt bij verschillende schadeverzekeringen:

Ook voor inkomensverzekeringen, bijvoorbeeld de ziekteverzuimverzekering, wordt gebruik gemaakt van naverrekening om ervoor te zorgen dat u de juiste premie betaalt.

Heeft u een vraag over naverrekening?

Wij versturen de naverrekening via een goed beveiligde online module: Digitaal op Maat. Het afzendadres is naverrekening@vmdkoster.nl. Neem contact op met uw adviseur van VMD Koster als u meer wilt weten over de naverrekening. Bel ons op 0172 611 116 of vul onderstaand contactformulier in.

Contactformulier advies zakelijke verzekeringen