Waarom een milieuschadeverzekering?

Waarom een milieuschadeverzekering?

Dinsdag 15 augustus 2023

Waarom een milieuschadeverzekering?

Als door jouw bedrijf schade aan het milieu wordt veroorzaakt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor je. Wanneer bijvoorbeeld brand ontstaat en bodemverontreiniging optreedt, wordt dit niet gedekt op een brandverzekering. De opruiming- en saneringkosten zijn voor dan voor eigen rekening. Die kosten kunnen fors oplopen. Een oplossing hiervoor is de milieuschadeverzekering (MSV). 

Offerte milieuschadeverzekering

Wat verzeker je met de MSV?

  • Saneringskosten (zowel op eigen terrein als bij derden), dit zijn de totale kosten die komen kijken bij het reinigen van de grond en het oppervlaktewater.
  • Kosten voor opruimen en afvoeren van asbest dat plotseling en onvoorzien is vrijgekomen.
  • Kosten voor een milieuonderzoek na een schade.
  • Bereddingskosten, dit zijn kosten die je maakt om schade te voorkomen of, als voorkomen niet mogelijk is, de schade te beperken.
  • Verweerrechtsbijstand, waarbij juridische geschillen of conflicten gedekt zijn, die voortkomen uit milieuschade.
  • Schade en kosten die het gevolg zijn van de sanering.

Voorbeelden van schadevoorvallen milieuschadeverzekering

Gevaarlijke stoffen bij een groothandel in bouwmaterialen

In de groothandel worden ook verf, lijm, oplosmiddelen en andere gevaarlijke stoffen verkocht. Bij het laden en lossen van de vrachtwagen, wordt gebruik gemaakt van een vorkheftruck. Tijdens het uitladen staat de pallet met verfoplosmiddel niet goed op de vork en valt naar beneden. De verpakkingen breken open en het verfoplosmiddel stroomt de bodem in. De kosten van opruimen van de verontreiniging bedragen € 5.000,-. Dit wordt volledig vergoed door de MSV.

Brand bij een detailhandel in gebruikte personenauto's

in de nacht breekt brand uit waardoor vijftien auto’s op het terrein en een pallet met gebruikte autobanden volledig uitbranden. Met het bluswater komt verontreiniging in de grond, ook bij naastgelegen bedrijven. De kosten van het saneren van de verontreiniging zijn € 19.000,-. De MSV vergoedt deze kosten.

Brand bij een transportbedrijf

Bij de brand ontstaat ook bodemverontreiniging door stoffen die uit de brandende vrachtwagens zijn vrijgekomen. De kosten van het opruimen bedragen € 10.000, -. Gelukkig heeft de verzekeringsadviseur dit bedrijf aangeraden ook een MSV te nemen. Deze vergoedt de schade namelijk volledig.

Asbestschade door storm

Het dak waait van de berging en het dak bevat asbest. De asbestdeeltjes verspreiden zich over het terrein en dat van het naastgelegen akkerbouwbedrijf. De oogst is gedeeltelijk verloren gegaan door besmetting met asbest. Gelukkig vergoedt de MSV niet alleen de kosten van het opruimen van de vrijgekomen asbest, maar ook de kosten van de verloren gegane oogst.

Offerte milieuschadeverzekering