Verzuimverzekering of VOV?

Verzuimverzekering of VOV?

Maandag 11 september 2023

Verzuimverzekering of VOV? Wat is de optimale fit voor jouw organisatie?

Iedere organisatie krijgt te maken met ziekteverzuim. En de laatste jaren waarschijnlijk meer dan daarvoor, want het landelijk verzuimpercentage stijgt. Zorg daarom dat je werkt met de juiste diensten en professionals die je kunnen ondersteunen bij ziekteverzuim. Met de juiste begeleiding:

  • Voldoe je aan de gestelde termijnen en verplichtingen
  • Re-integreert een zieke medewerker zo snel én duurzaam mogelijk
  • Voorkom je onverwacht hoge kosten
  • Kun jij je focussen op het contact met de medewerker en de dagelijkse bezigheden in jouw organisatie
Offerte verzekeren verzuimkosten

Twee jaar loon doorbetalen en werken aan re-integratie

Wanneer een medewerker door ziekte niet kan werken, ben je verplicht twee jaar het loon door te betalen. Daarnaast werk je samen met de zieke medewerker aan re-integratie. Hier komen allerlei termijnen en verplichtingen bij kijken. Dit proces wordt vaak ervaren als langdurend, tijdrovend, energievretend en financieel een zware kluif. Maar dit hoeft dus niet!

Verzuimverzekering voor de kosten van loondoorbetaling

Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Als je bij de juiste verzekeraar zit, wordt er aandacht besteed aan preventie en re-integratie. Wij helpen je met het samenstellen van deze verzekering, zodat de dekking past bij jouw organisatie.

Gecombineerd met een goede arbodienstverlener waarborg je de continuïteit van de organisatie. Een basiscontract met een arbodienst of bedrijfsarts is wettelijk verplicht. Maar een arbodienstverlener kan extra ondersteuning bieden, zoals adviseren over leefstijl en het regelen van toegang tot een vertrouwenspersoon. Een goede samenwerking tussen de verzekeraar en arbodienst leidt meestal tot lager verzuim. En dus ook lagere verzuimkosten.

Verzuimkosten ook op te vangen met de MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Een alternatief voor de verzuimverzekering is de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Dit is een totaalpakket waarmee je wordt begeleid bij alle zaken rondom het re-integratieproces. Er wordt samengewerkt met gecertificeerde professionals. Hierdoor wordt het uiterste uit de re-integratie gehaald. Daarnaast heb je dezelfde dekkingsmogelijkheden voor het verzekeren van loondoorbetaling.

Het contract met de arbodienstverlener is onderdeel van de verzekering. De samenwerking tussen de diensten is goed op elkaar afgestemd. Een voorbeeld daarvan is dat de verzekeraar de kosten vergoedt voor interventies, wanneer deze worden geadviseerd door de arbodienst.

Wet verbetering poortwachter

De verzuim-ontzorg-verzekering biedt voor bedrijven tot en met 75 medewerkers een oplossing om verzuimkosten te verzekeren en te voldoen aan alle regels uit de Wet verbetering poortwachter. Poortwachterproof noemen we dat. Wordt onverhoopt toch een loonsanctie opgelegd door het UWV, terwijl je alle adviezen hebt opgevolgd, dan komt deze niet voor jouw eigen rekening. De loonsanctie wordt dan vergoed door de verzekeraar.

Juist voor kleine werkgevers is dit heel waardevol. Want kleine werkgevers krijgen gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met langdurig verzuim. Er is weinig ervaring met verzuim, waardoor het belangrijk is dat de werkgever kan vertrouwen op ondersteuning van de juiste professionals.

Verschillen tussen verzuimverzekering en MKB verzuim-ontzorg-verzekering

 

Verzuimverzekering

VOV

Dekking van het financiële risico van loondoorbetaling

Altijd gekoppeld aan een arbodienst

Vrije keuze arbodienst en welke diensten worden afgenomen

Premiestabiliteit

Gegarandeerd geen extra kosten voor re-integratieactiviteiten

Geen risico op loonsanctie van het UWV (als werkgever te kort schiet)

Eigen risico mogelijk

Wat is het prijsverschil?

Door de combinatie van de arbodienst én de premiestabiliteit die wordt geboden, is de premie van de MKB verzuim-ontzorg-verzekering vaak iets hoger dan van de verzuimverzekering. Maar je krijgt er ook meer voor terug. De exacte premie is altijd maatwerk. Het hangt af van de bedrijfsactiviteiten, de kenmerken van het personeel - zoals salaris en leeftijd - en het verzuimrisico in Nederland. Verzekeraars kijken ook naar het verzuim binnen jouw organisatie in de afgelopen drie jaren.

Optimale fit voor jouw organisatie?

Het gaat er dus om dat er een juiste fit wordt gevonden tussen de verzekering en de organisatie. Alleen dan behaal je een optimaal resultaat. Voor sommige organisaties kan het verstandig zijn om over te stappen naar de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. Zeker als de verzuimverzekering en arbodienst niet goed op elkaar aansluiten.

Voor bedrijven, met een goede verzuimverzekering en een nauwe samenwerking met een goede arbodienst, is dat vaak niet nodig. Bij onze arbodienst NLG Arbo zorgen we er bijvoorbeeld al voor dat je als werkgever Poortwachterproof bent.

Persoonlijk advies over de verzuimkosten van je organisatie

Overweeg je over te stappen? Vul het offerteformulier in zodat wij de opties voor jouw organisaties in kaart kunnen brengen. Wil je een verzekering aanvragen, ook dan adviseren en begeleiden wij je. Houd er dan rekening mee dat de meeste arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden hanteren.

Offerte verzekeren verzuimkosten