Verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB vanaf 1 januari 2020

Verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB vanaf 1 januari 2020

Vrijdag 15 november 2019

Verzuim-ontzorg-verzekering voor het MKB vanaf 1 januari 2020

Vanaf 2020 moet loonbetaling bij ziekte makkelijker en duidelijker worden voor werkgevers. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een campagne gestart om aandacht te vragen voor de maatregelen die daarvoor genomen zijn.  Een van die maatregelen is de verzuim-ontzorg-verzekering.

Introductie verzuim-ontzorg-verzekering

Verschillende verzekeraars bieden inmiddels een verzuim-ontzorg-verzekering aan. De verzekering is inclusief een transparant dienstverleningspakket waarmee de werkgever voldoet aan de regels uit de Wet verbetering poortwachter. De werkgever loopt als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV. Werkgevers kunnen deze verzekering vanaf 1 januari 2020 afsluiten. Bij de totstandkoming hiervan is uitgegaan van de afspraken die zijn gemaakt tussen het ministerie van SZW, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars.

Hoe werkt Nederland

Op de website hoewerktnederland.nl brengt het ministerie van SZW in beeld hoe werkgevers zich voorbereiden op langdurige ziekte van werknemers en welke keuzes zij hebben gemaakt. Ook is er een keuzekaart te vinden met een overzicht van de mogelijkheden voor een werkgever om aan zijn verplichtingen te voldoen rond ziekte en re-integratie.

Advies over ziekteverzuim en de verzuim-ontzorg-verzekering

Ontzorgen van bedrijven bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel is het uitgangspunt. Dat past perfect bij de visie en werkwijze van VMD Koster. U kunt bij ons een verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Vraag een offerte aan zodat wij u kunnen adviseren. U kunt ook eerst contact opnemen met één van onze verzuimspecialisten via 0172 611 116.

Offerte verzuim-ontzorg-verzekering