Verzuim-ontzorg-verzekering voor bedrijven

Verzuim-ontzorg-verzekering voor bedrijven

Maandag 24 december 2018

Verzuim-ontzorg-verzekering voor bedrijven

De regels voor loondoorbetaling aan zieke werknemers veranderen niet. Werkgevers blijven verplicht twee jaar lang loon door te betalen aan werknemers die ziek worden. Wel wordt in 2020 een verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd. Deze verzekering dekt het financiële risico en neemt andere verplichtingen en taken uit handen.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Verzuimverzekering: hoe zit het nu?

De meeste kleine werkgevers hebben zich al verzekerd tegen de financiële risico’s van de loondoorbetalingsverplichting. De kosten van een zieke werknemer, zeker voor een kleine werkgever, kunnen immers hoog zijn. De verzekeringsgraad bij bedrijven met minder dan zeven werknemers is 75% en bij bedrijven tussen zeven en vijftien werknemers 85%. Naast de dekking van het financiële risico van loondoorbetaling, kan een verzuimverzekering ook andere diensten omvatten. Bijvoorbeeld voor verzuimpreventie en re-integratie.

Wat verandert met de verzuim-ontzorg-verzekering?

Ondanks de oplossingen die er nu zijn, ervaren kleine werkgevers vaak onzekerheid over de verplichtingen op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie. Daarom gaan verzekeraars samen met werkgeverorganisaties verder met het ontwikkelen van de verzuim-ontzorg-verzekering. Intentie is naast een goede dekking van het financiële risico, het helpen van de kleine werkgever bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. De verzekering inclusief een transparant dienstverleningspakket voor die twee jaar zodat de werkgever voldoet aan de regels uit de Wet verbetering poortwachter. De werkgever loopt als hij deze verzekering afsluit geen risico op een loonsanctie van het UWV.

Premiekorting voor mkb-bedrijven

Ook geeft het kabinet een premiekorting van in totaal 450 miljoen euro. Vooral kleine werkgevers gaan hiervan profiteren. Al is nu nog niet duidelijk hoe deze korting precies wordt geregeld. Op die manier moet het voor kleinere bedrijven makkelijker en goedkoper worden om aan de verplichting van loondoorbetaling bij ziekte te voldoen. Zij hebben daar nu vaak moeite mee en durven mensen daarom vaak niet in vaste dienst te nemen.

Afwijken van plannen uit het regeerakkoord

De afspraken zijn gemaakt door minister Koolmees van Sociale Zaken met het Verbond van Verzekeraars en werkgeversorganisaties MKB Nederland, VNO-NCW en LTO Nederland. Deze afspraken wijken af van het voornemen in het regeerakkoord. Daarin werd nog afgesproken om de loondoorbetaling bij ziekte voor bedrijven tot 25 werknemers te beperken tot 1 jaar. Het tweede jaar zou dan door het UWV worden uitgevoerd, waarvoor de werkgevers premie zouden  betalen. Dit plan stuitte echter op grote bezwaren.

Hoe VMD Koster u ontzorgt: verzuimverzekering en arbodienst met casemanager

Ontzorgen van bedrijven bij hun verantwoordelijkheid voor ziek personeel is het uitgangspunt van het plan. Dat is echter niet nieuw. Want als adviseur van werkgevers doen wij dit nu ook al samen met de verzuimverzekeraar en de casemanager van de arbodienst werkgevers ontzorgen. Het goede nieuws is dus dat u niet tot 2020 hoeft te wachten. Door bij VMD Koster een verzuimverzekering met daaraan gekoppeld een goede arbodienst af te sluiten, wordt u ook al volledig ontzorgd.

Offerte verzuimverzekering