Verzuim en rechtsbijstand verzekeren: een nuttige combinatie

Verzuim en rechtsbijstand verzekeren: een nuttige combinatie

Dinsdag 28 februari 2023

Verzuim en rechtsbijstand verzekeren: een nuttige combinatie

De verzuimverzekering is voor de meeste MKB-bedrijven onmisbaar. Want als werkgever ben je verplicht het loon van zieke medewerkers twee jaar door te betalen. Met deze verzekering heb je hiervoor een vangnet. Maar wist je dat je dit vangnet kan verbeteren door een rechtsbijstanddekking toe te voegen?

Advies verzuimverzekering

Verhalen van verzuimkosten

Heeft een medewerker letsel opgelopen door de schuld van iemand anders? En kan hij of zij daardoor niet komen werken? Dan is het mogelijk de werkgeverslasten van de loondoorbetaling en de re-integratiekosten te beperken door de loonschade te verhalen. Dit gebeurt op basis van het regresrecht.

Is het verhalen van de kosten ook nodig als de verzuimverzekering de kosten vergoedt?

De verzuimverzekering vergoedt meestal niet 100% van de kosten voor de werkgever. Bijvoorbeeld omdat er een eigen risico (wachttijd is). Of er is gekozen voor een minder uitgebreide dekking.Een hoger verzuimpercentage betekent meestal een premiestijging van de verzuimverzekering voor de komende jaren. Als de kosten voor rekening van de veroorzaker zijn, betekent dit dat je als werkgever de gevolgen voor de premie beperkt.

Ook voor de gedifferentieerde WGA-premie is regres gunstig. Heb je als werkgever op grond van een regresactie een schadevergoeding ontvangen? Dan kun je het UWV verzoeken hiermee rekening te houden bij de vaststelling van uw gedifferentieerde WGA-premiepercentage.

Wanneer zijn er verhaalsmogelijkheden voor verzuimkosten?

  • Verkeersongevallen
  • Ongevallen door dieren
  • Ongevallen door ondeugdelijke zaken of gebrekkige opstal
  • Medische fouten

Het maakt niet uit of het voorval onder of buiten werktijd heeft plaatsgevonden. De schade moet aantoonbaar zijn toegebracht door een derde persoon.

Welke kosten kunnen worden verhaald door de werkgever?

  • Netto loon, inclusief emolumenten (vakantiegeld, bonusregeling, eindejaarsuitkering)
  • Re-integratiekosten, deze kosten moeten wel redelijk zijn

De kosten van vervanging van de arbeidsongeschikte medewerker kunnen niet geclaimd worden.

Wat is de rol van de rechtsbijstandverzekeraar?

Als de schuldvraag vast ligt, dan wordt het regres onderling tussen de verzekeraars geregeld en komt er geen rechter aan te pas. Wanneer de werkgever en de verzekeraar van de aansprakelijke derde er in onderling overleg echter niet uitkomen, dan zal de rechter een uitspraak moeten doen. Daarom is het verstandig als werkgever juridische hulp in te schakelen. Zo vergroot je de kans dat de geleden schade en de schuld van de derde partij bewezen worden. Rechtsbijstandverzekeraar bieden deze juridische hulp.

Regresdekking bijsluiten bij de verzuimverzekering

Wij werken samen met rechtsbijstandverzekeraars die een specifiek product hebben voor loonregres. Dit product kun je koppelen aan de verzuimverzekering. Voor een lage premie betekent dit veel extra zekerheid (en dus een beter vangnet). Vraag een offerte aan zodat wij een voorstel kunnen maken. Heb je al een zakelijke rechtsbijstandverzekering? Dan wordt het verhalen van de kosten op de veroorzaker veelal vanuit deze verzekering geregeld. Wil je dit zeker weten? Bespreek het met onze specialisten. Bel daarvoor 0172 611 116.

Offerte aanvragen