Verzuim beter verzekerd in 2024? Tijd voor verdieping!

Verzuim beter verzekerd in 2024? Tijd voor verdieping!

Donderdag 28 september 2023

Verzuim beter verzekerd in 2024?
Tijd voor verdieping!

Een zieke medewerker kost gemiddeld ruim € 250 per dag. Dat bedrag bestaat uit veel meer dan alleen de loondoorbetaling. Denk bijvoorbeeld aan vervangend personeel en re-integratie. Deze hoge kosten kunnen opgevangen worden door een verzuimverzekering. Vooral voor bedrijven tot 75 medewerkers is dit vaak een noodzakelijke verzekering. Maar deze verzekering krijgt niet altijd de aandacht die hij verdient. Daarom is het tijd voor verdieping! 

De basis: hoe werkt de verzuimverzekering?

Kan een medewerker door ziekte niet werken? Dan moet je zijn loon in de eerste twee ziektejaren doorbetalen. Met een verzuimverzekering krijg je een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. 

Maar let op, niet elke verzuimverzekering biedt hetzelfde

Aansluiting bij de cao en arbeidsovereenkomst

Vaak staan in de cao en arbeidsovereenkomst afspraken over de loondoorbetaling bij ziekte. Het is vaak verstandig om de dekking daar op aan te laten sluiten. Maar het kan ook een financiële overweging zijn om af te wijken. Kies je een lagere dekking, dan valt de premie lager uit. Maar bij ziekte moet je wel zelf het verschil betalen. Als er voldoende reserves zijn is dit mogelijk.

Verschil in voorwaarden bij verlengen contract

Bij het verlengen van het contract van een zieke medewerker zijn de voorwaarden niet overal gelijk. De meeste verzekeraars zetten de schade-uitkering dan stop. Maar niet allemaal! Werk je veel met tijdelijke contracten, dan is het goed om hier naar te kijken bij de keuze voor de verzekeraar.

Koppeling met de arbodienst

Verzuimbeleid vraagt veel aandacht van werkgevers. Een goede koppeling tussen de arbodienst en verzuimverzekering betekent dat er niet onnodig extra werkt bij komt omdat meldingen dubbel doorgegeven moeten worden.

Een eerlijke en passende premie

De premie is afhankelijk van verschillende factoren. Op sommige van deze factoren heb je niet direct invloed, maar bij bijvoorbeeld het eigen risico (de wachttijd) en de dekking heb je zelf wel de regie. Het wel of niet toevoegen van deze onderdelen is ook bepalend:

  • Werkgeverslasten | Dit zijn kosten die boven op het verzekerde loon komen. Zoals de premies voor collectieve regelingen en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals de auto van de zaak. ·           ·        
  • Verhaalsrechtbijstand | Zit een medewerker ziek thuis door de schuld van een andere partij? Dan is het mogelijk de loonkosten te verhalen. Verzekeraars kunnen ondersteunen met verhaalsrechtsbijstand. Soms is dit onderdeel van de verzekering, dit heeft invloed op het premiepercentage. 

Aan de hand van een verzuimscan en marktverkenning brengen wij de mogelijkheden in kaart. Samen met jou kijken we zo wat een verzuimverzekering kost én oplevert. 

Ziekteverzuim beter verzekerd

Aandacht voor preventie

Let ook op de rol van de adviseur. Niet iedere adviseur kijkt verder dan de verzekering. Maar er valt heel veel te winnen met aandacht voor preventie. Zoals de interne afspraken die zijn vastgelegd in het verzuimprotocol. 

Verzuimverzekering als onderdeel van de verzuimaanpak

Doe je er alles aan om werknemers aan het werk te houden of terug te laten keren? Vaak kunnen een paar kleine verbeteringen al direct tot kostenbesparingen leiden. Daarom kijken wij verder dan alleen de verzekering. We werken aan een resultaatgerichte verzuimaanpak. Wij letten er daarom ook op of er bij de verzuimverzekeraar aandacht is voor preventie en re-integratie. 

De voordelen van een verzuimverzekering bij VMD Koster

  • Je krijgt volledig onafhankelijk advies.
  • Is het verstandig een verzekering af te sluiten? Dan komt er een vergelijking van de beste aanbieders. Zo weet je zeker dat de dekking en premie het best haalbare zijn.
  • Voor ieder bedrijf vinden we een oplossing die aansluit bij het personeelsbestand en de activiteiten.
  • Wij kijken verder dan alleen verzekeren. Wij ondersteunen bij de totale verzuimaanpak.
Offerte verzuimverzekering