Veel ziekteverzuim eerste maanden 2018

Veel ziekteverzuim eerste maanden 2018

Dinsdag 19 juni 2018

Veel ziekteverzuim eerste maanden 2018

Het ziekteverzuim was in het eerste kwartaal van 2018 hoger dan het in jaren is geweest. Het gemiddelde ziekteverzuim lag op 4,9%. Dat betekent dat van elke duizend te werken dagen 49 zijn verzuimd wegens ziekte. Dit meldt het CBS. Het eerste kwartaal van 2018 viel samen met de griepepidemie, die volgens het RIVM duurde van half december 2017 tot in april 2018.

Bedrijfstakken met het meeste ziekteverzuim

In de gezondheidszorg werd in het eerste kwartaal het meest verzuimd wegens ziekte. Met 6,5% lag dit aandeel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde voor alle bedrijfstakken. Dit percentage was in de gezondheidszorg voor het laatst zo hoog in 2008. Binnen de gezondheidszorg is het verzuim het hoogst in de verpleeg- en bejaardentehuizen. Daar werden 77 van de duizend te werken dagen verzuimd (7,7%).

Boven het gemiddelde ziekteverzuimpercentage (4,9%) scoren ook de volgende bedrijfstakken:

  • Openbaar bestuur (6,4%)
  • Industrie (6,1%)
  • Onderwijs (5,9%)
  • Vervoer en opslag (5,9%)
  • Waterleidingbedrijven en afvalbeheer (5,8%)
  • Energiebedrijven (5,0).

Het minste verzuim is er in de horeca (2,3%), gevolgd door de landbouw en visserij (2,5%) en financiële instellingen (3,3%).

Griep of verkoudheid meest genoemde klacht

De kwartaalcijfers over ziekteverzuim worden bepaald aan de hand van een enquête onder bedrijven. Daaruit is niet af te leiden met welke klachten is verzuimd. Jaarcijfers daarover worden samengesteld op basis van gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). Deze cijfers over de achterliggende klachten van het verzuim in 2018 komen in het voorjaar van 2019 beschikbaar.

Op grond van de cijfers over 2017 en eerdere jaren is wel duidelijk dat griep of verkoudheid verreweg de meest genoemde klacht is onder werknemers die hebben verzuimd wegens ziekte. Ruim vier op de tien (42,4%) noemen dit als reden om ziek thuis te blijven. Op ruime afstand volgen buik-, maag- en darmklachten (8,5%), psychische klachten, overspannenheid en burn-out (7,3%), rugklachten (5,6%) en klachten nek, schouders, armen, polsen, handen (5,1%).

Hoe lang blijven mensen thuis door griep?

Gemiddeld genomen melden werknemers met griep of verkoudheid zich na bijna drie dagen weer beter. Samen met hoofdpijn is het daarmee de klacht waarmee werknemers het snelst weer aan het werk zijn. Anders ligt dat bij werknemers die verzuimen wegens psychische klachten. Bij werknemers die deze reden opgaven bij de laatste keer dat ze verzuimden, duurde dat verzuimgeval gemiddeld 57 dagen.

Advies over ziekteverzuim