Schadeclaims bedrijven liggen steeds hoger

Schadeclaims bedrijven liggen steeds hoger

Vrijdag 5 augustus 2022

Schadeclaims bedrijven liggen steeds hoger

Verzekeringsclaims van bedrijven zijn de afgelopen vijf jaar groter geworden. Belangrijke oorzaken zijn de hogere waarden van eigendommen en activa en complexere toeleveringsketens. De toekomst ziet er voorlopig niet rooskleuriger uit. Dit komt onder andere door de aanhoudende oorlog in Oekraïne, het aanhoudend hoge niveau van cyberclaims en de wereldwijd sterk stijgende inflatie. Dit zijn conclusies uit de Global Claims Review 2022 van Allianz.

Hogere schadeclaims inventaris, goederen, gebouwen en bedrijfsschade

Vooral schadeclaims op eigendoms- en bouwverzekeringen zijn gevoelig voor een hogere inflatie. Want verbouwingen en reparaties kosten meer door de toegenomen prijs van materialen en arbeid. En door tekorten en langere levertijden groeit de bedrijfsschade.

Het is daarom belangrijk dat het verzekerde bedrag op de polissen voor de gebouwenverzekering, inventarisverzekeringgoederenverzekering en bedrijfsschadeverzekering hoog genoeg is. De verzekeringsmarkt heeft al een aantal claims meegemaakt, waarbij er een aanzienlijk verschil was tussen de door de verzekerde opgegeven waarde en de werkelijke vervangingswaarde. Als er geen garantie tegen onderverzekering is, betekent dit vaak dat niet de hele schade gedekt is.

Belangrijkste oorzaken van claims

Veel bedrijven werken samen met hun adviseurs aan verbeteringen in risicobeheer en brandpreventie. Desondanks is brand nog steeds de belangrijkste schadeoorzaak in Nederland. In Nederland zijn de drie belangrijkste oorzaken van schade:

  1. Brand en explosie
  2. Productgebreken
  3. Menselijke en bedieningsfouten

In de top-10 staan ook machinebreuk en nalatigheid of onjuist advies. Deze risico’s zijn te verzekeren met de machinebreukverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Advies bedrijfsverzekeringen