Schade door lithium accu's verzekeren

Schade door lithium accu's verzekeren

Donderdag 4 januari 2024

Schade door lithium accu's verzekeren: tijdens het opladen is preventie nodig

Branden door lithium accu's nemen fors toe. De schade is vaak groot. Verzekeraars hanteren daarom preventievoorschriften. Het is belangrijk deze voorschriften na te leven. Voor de dekking van de verzekeringen, maar vooral voor de veiligheid binnen je bedrijf.

Opladen tijdens aanwezigheid of in een oplaadkast

Voor de schadeverzekeringen van horeca, fietsenwinkels, groothandels, hoveniers en garages gelden meestal clausules over opslag en opladen van accu's. Gezien het toenemende aantal accubranden en de omvang, zijn preventieve voorschriften hard nodig. Verzekeraars verwachten dan ook dat de klant een inspanning levert om schade te voorkomen of verminderen. In de meeste gevallen is schade door het opladen van een accu alleen verzekerd als aan één van deze twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. Er is personeel aanwezig tijdens het opladen.
  2. Bij afwezigheid van personeel gebeurt het opladen in een oplaadkast.

Aanwezigheid van iemand die toezicht houdt

Met bij aanwezigheid van personeel wordt bedoeld: iemand die toezicht houdt op de accu tijdens het opladen. Lukt toezicht houden niet? Bijvoorbeeld tijdens de lunchpauze of werkzaamheden op een andere locatie. Stop dan met opladen van de accu.

Clausule over opberg- en oplaadvoorzieningen voor lithiumaccu’s

Steeds vaker wordt op polissen een clausule opgenomen over opberg- en oplaadvoorzieningen voor lithiumaccu’s. Daarin staat onder andere van welk materiaal de oplaadkast moet zijn en welke alarmeisen (bijvoorbeeld een sirene of rookmelder) er zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende formaten. Voor een kast waar maximaal 4 accu's in worden opgeladen, zijn de eisen minder streng dan voor grotere kasten (4 tot 25 accu's en meer dan 25 accu's).

Advies over risicomanagement, preventie en verzekeren

Heb je een vraag over het voorkomen en beperken van risico's? Neem dan contact op met onze risicomanagers. Bel 0172 611 116 of vraag een risico-inventarisatie aan.

Aanvragen risico-inventarisatie