Risicobeheer is een doorlopend proces

Risicobeheer is een doorlopend proces

Donderdag 7 september 2017

Risicobeheer is een doorlopend proces

Verzekeringsadvies voor bedrijven verandert steeds meer in advies over risicobeheer. Mijn collega’s en ik kijken dan ook veel verder dan alleen een verzekering wanneer wij met bedrijven in gesprek gaan.

Risicoanalyse vormt de basis

Voordat wij een advies kunnen uitbrengen, maken wij een risicoanalyse. We hebben hier een mooie tool voor ontwikkeld. Daarmee kunnen we samen met de ondernemer of financieel manager alle risico’s in kaart brengen. We kijken dan ook direct wat er al gedaan wordt om de risico’s in te perken, bijvoorbeeld met preventiemaatregelen of een verzekering.

En wat gebeurt er vervolgens? Uit de risicoanalyse komen actiepunten naar voren, voor ons als adviseur en voor het bedrijf zelf. Dit maakt duidelijk wat er moet gebeuren om het risicobeheer helemaal kloppend te maken. Samen met mijn collega’s zorg ik er vanzelfsprekend ook voor dat de actiepunten ook tijdig opgevolgd worden.

Nieuwe risico’s voor ondernemers

Door de jaren heen komen er steeds meer risico’s bij. Aansprakelijkheid wordt een steeds complexer onderwerp. En ook de regels voor langdurig zieke medewerkers veranderen, waarbij er steeds meer van werkgevers wordt gevraagd.

De grootste nieuwe uitdaging voor bedrijven zit hem echter in cyberrisico’s. Dit is een heel belangrijk onderdeel van onze risicoanalyse. Wat ondernemers zich moeten realiseren is dat er een ongelofelijke hoeveelheid verplichtingen op hen af komt wanneer zij slachtoffer worden van datalekkage of cybercriminaliteit. Wanneer namelijk blijkt dat zij onvoldoende voorbereid waren, worden zij een prooi van de Autoriteit Persoonsgegevens met kans op hoge boetes. Maar wanneer zij via een protocol hebben vastgelegd wat te doen in die gevallen, wordt de schade zoveel mogelijk beperkt.

Een doorlopend proces

Door veranderingen binnen het bedrijf, nieuwe regels en wetten en opkomende en verdwijnende risico’s, zijn we nooit klaar met risicobeheer. Het is een doorlopend proces. Het blijft dus niet bij één analyse. Dit keert jaarlijks terug, of eerder bij ingrijpende wijzigingen.

Advies over risicobeheer