Premie verzuimverzekering vaak omhoog in 2019

Premie verzuimverzekering vaak omhoog in 2019

Donderdag 25 oktober 2018

Premie verzuimverzekering omhoog: hoe komt dit?

Werkgevers ontvangen aan het eind van het jaar een verlengingsvoorstel voor de verzuimverzekering. In dit voorstel wordt ook de nieuwe premie bekend gemaakt. Voor heel veel bedrijven volgt de laatste jaren een premiestijging. Hoe komt dat?

Oorzaken premiestijging verzuim

Er zijn twee belangrijke oorzaken voor de stijgende premies:

  1. De verhoging van de AOW-leeftijd en het terugbrengen van de maximale WW-duur zorgen voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen.
  2. Het totale verzuim in dagen is toegenomen. In tijden van economische groei melden mensen zich vaak net wat sneller ziek.

Daarnaast wordt er ook nauw gekeken naar het verzuim binnen uw eigen bedrijf. Dit kan ervoor zorgen dat de premie verder verhoogd wordt of dat de premieverhoging juist lager uitvalt dan bij veel andere bedrijven.

Marktverkenning verzuimverzekering

Bent u verzekerd via VMD Koster en krijgt u ook te maken met een aanzienlijke premieverhoging? Dan maken wij altijd een marktverkenning om te bekijken of u elders voordeliger verzekerd kunt zijn.

Een second opinion over uw verzuimverzekering?

Ook als u nog niet via ons verzekerd bent, kunnen wij u helpen. Krijgt u een nieuw voorstel van uw verzekeraar met een hogere premie? Mogelijk is er een beter alternatief. Wij helpen u hier graag mee. Wij maken graag een verzuimscan voor uw bedrijf en een marktverkenning voor de verzuimverzekering. Met onze second opinion kunt u de juiste keuze maken voor uw verzuimverzekering.

Offerte verzuimverzekering aanvragen