Ongevallenverzekering verplicht voor bouwbedrijven

Ongevallenverzekering verplicht voor bouwbedrijven

Woensdag 24 augustus 2016

Ongevallenverzekering verplicht voor bouwbedrijven

Werknemers in de bouw hebben volgens hun cao recht op een bruto uitkering van € 25.000 bij overlijden als gevolg van een ongeval, en van € 50.000 bij algehele blijvende invaliditeit. Werkgevers moeten hiervoor een ongevallenverzekering afsluiten.

Advies over de collectieve ongevallenverzekering en het verzekerde bedrag

Onze risicomanagers adviseren u graag over de verzekeringen voor uw bedrijf. We kijken verder dan alleen de goedkoopste premie. Het is bij een ongevallenverzekering bijvoorbeeld verstandig een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Wanneer een werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, kan het zijn dat een hoger bedrag moet worden uitgekeerd. Als u een offerte aanvraagt, krijgt u van ons een advies op maat.

Offerte collectieve ongevallenverzekering aanvragen

Toename ongevallen in de bouw

De Inspectie SZW ziet de laatste jaren het aantal ongevallen in de bouw toenemen. Dit zijn de drie meest voorkomende ongevallen:

 • Vallen en struikelen (50%)
 • Getroffen worden door voorwerpen en onderdelen (25%)
 • Contact met machines, voertuigen en gereedschap (15%)

Afspraken maken met zzp'ers

Een zzp'er is geen werknemer en voor hem geldt deze collectieve regeling dan ook niet. De zzp'er kan met zijn opdrachtgever aparte afspraken maken over een ongevallenverzekering. Voor de zzp'er zelf is het hoe dan ook raadzaam ook zelf aan een ongevallenverzekering te denken.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Een ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of invaliditeit. Voorkomen van ongevallen is dus nog veel belangrijker! Hieronder leest u een paar preventietips voor bedrijven die actief zijn in de bouw.

 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen.
 • Maak voor elk bouwproject een aparte RI&E inclusief een taakrisicoanalyse voor gevaarlijk werk.
 • Meer partijen op de bouwplaats? Coördineer de veiligheidsmaatregelen goed en houd strikt toezicht.
 • Werk bij grotere projecten met een Veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Zorg dat uw medewerkers voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebben, zoals werkschoenen, veiligheidshelmen, lasbrillen en mondkapjes. Zie erop toe dat ze deze gebruiken.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Stel uw werknemers in de gelegenheid om opleidingen te volgen, zoals VCA, BHV en EHBO.
 • Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers. Stel bijvoorbeeld een tweetalige voorman aan.