MKB verzuim-ontzorg-verzekering: voorbereid op een zieke medewerker

MKB verzuim-ontzorg-verzekering: voorbereid op een zieke medewerker

Maandag 3 januari 2022

MKB verzuim-ontzorg-verzekering: bent u voorbereid op een zieke medewerker?

Hoe vitaal uw medewerker ook is, hij of zij kan altijd ziek thuis komen te zitten. U bent verplicht de loonkosten twee jaar door te betalen. Dat geld houdt u liever binnen. Sinds dit jaar is daarvoor een nieuwe oplossing: de MKB verzuim-ontzorg-verzekering (VOV) voor bedrijven met 2 tot en met 75 werknemers. Er zijn echter nog maar weinig werkgevers die deze oplossing al kennen. En onbekend maakt onbemind. Daar brengen wij graag verandering in.

Advies MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Ontzorgen bij loondoorbetaling en re-integratie langdurig zieke werknemer

Werkgevers moeten voor de loondoorbetaling en re-integratie van een langdurig zieke werknemer veel regelen. In de praktijk blijkt dat veel werkgevers de regels, rechten en plichten als te complex ervaren. Met de VOV wordt u als werkgever daarom ontzorgd. U wordt begeleid bij alle zaken rondom het re-integratieproces. De casemanager voert de regie zodat u zich kan richten op het contact met uw medewerker.

Het contract met de arbodienst maakt onderdeel uit van de verzekering. De samenwerking tussen deze diensten is goed op elkaar afgestemd. Een voorbeeld daarvan is dat de verzekeraar de kosten vergoedt voor interventies wanneer deze worden geadviseerd door de arbodienst.

MKB verzuim-ontzorg-verzekering  is poortwachter-proof

In de Wet verbetering poortwachter zijn de verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid voor zowel werkgever als werknemer opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan het plan van aanpak, de eerstejaarsevaluatie en de melding bij het UWV. Het doel is dat werkgever en werknemer samen aan de slag gaan om de werknemer weer zo snel én duurzaam mogelijk aan het werk te krijgen.

De MKB verzuim-ontzorg-verzekering biedt voor bedrijven tot en met 75 medewerkers een oplossing om verzuimkosten te verzekeren en te voldoen aan alle regels uit de Wet verbetering poortwachter. Poortwachter-proof noemen we dat. Juist voor kleine werkgevers is dit heel waardevol. Want kleine werkgevers krijgen gemiddeld eens in de zeven jaar te maken met langdurig verzuim. Er is weinig ervaring met verzuim, waardoor het belangrijk is dat de werkgever kan vertrouwen op ondersteuning van de juiste professionals.

Dekking voor loondoorbetaling

In Nederland geldt voor zieke werknemers een wettelijke verplichting voor loondoorbetaling. De VOV biedt, net als de bestaande verzuimverzekering, dekking voor de loondoorbetalingsverplichting. U heeft als werkgever verschillende keuzes zodat de verzekering bij uw wensen aansluit. U kunt bijvoorbeeld bepalen na hoeveel ziektedagen de verzekering uitkeert, dit is het eigen risico. En u bepaalt zelf of u aanvullende werkgeverslasten mee verzekert.

Wat zijn de kosten van de MKV verzuim-ontzorg-verzekering?

Het is zeker de moeite waard om de adviseurs van VMD Koster een analyse te laten maken voor uw bedrijf. Door de combinatie met de arbodienst en de premiestabiliteit die geboden wordt, ligt de premie vaak iets hoger dan bij een gewone verzuimverzekering, maar u krijgt er ook meer voor terug. De exacte premie is altijd maatwerk. Het hangt af van de bedrijfsactiviteiten, de kenmerken van het personeel - zoals salaris en leeftijd - en het verzuimrisico in Nederland. Verzekeraars kijken ook naar het verzuim binnen uw bedrijf in de afgelopen drie jaren.

Overstappen naar de MKB verzuim-ontzorg-verzekering

Is het verstandig over te stappen naar deze verzekering als er al een verzuimverzekering loopt? Voor sommige bedrijven is dat verstandig, maar voor bedrijven met een goede verzekering en arbodienst is dat meestal niet nodig. Bij onze arbodienst NLG Arbo zorgen we er bijvoorbeeld al voor dat u als werkgever Poortwachter-proof bent. Maar voor bedrijven waar de verzuimverzekering en arbodienst niet goed op elkaar aansluiten, is de VOV een grote stap vooruit. En dat geldt natuurlijk helemaal als er nu nog helemaal geen verzekering is.

Overweegt u over te stappen? Houd er dan rekening mee dat de meeste arbodiensten een opzegtermijn van drie maanden hanteren. Om vanaf 2023 een VOV in te laten gaan, moet het contract van de arbodienst dus vóór 1 oktober 2022 worden opgezegd. Kom dus op tijd in actie. Vul het offerteformulier in zodat wij u kunnen adviseren en begeleiden.

Offerte MKB verzuim-ontzorg-verzekering