Meer grip op verzuim

Meer grip op verzuim

Maandag 6 november 2017

Meer grip op verzuim

Als werkgever ben je twaalf jaar lang verantwoordelijk voor de loondoorbetaling van een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerker. Hoe vang je dat op? Of: hoe krijg je meer grip op verzuim binnen jouw organisatie?

Bij ziekte van een werknemer komt er veel op de werkgever af. Dat maakt het niet makkelijk. Er blijven daardoor veel kansen onbenut. Dat begint met de keuze voor de ziekteverzuimverzekering en bijbehorende arbodienst. Mijn ervaring is dat bij veel bedrijven de ziekteverzuimverzekering en de arbodienstverlening niet goed op elkaar aansluiten, of ze passen niet goed bij het uitgestippelde verzuimbeleid.

Verzuimverzekering met oog voor preventie

Kan een medewerker door ziekte niet werken? Dan moet je wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. De verzuimverzekering is een belangrijke oplossing voor werkgevers. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Als je kiest voor de juiste verzekeraar, dan is er ook veel aandacht voor preventie en re-integratie.

Verzuimbeleid

Maatregelen voor preventie en spoedige re-integratie zijn heel belangrijk en het meest effectief als er een goede link is tussen de verzuimverzekering en de arbodienst. Goede arbodienstverlening is daarom net zo belangrijk als een passende ziekteverzuimverzekering. U wilt immers minder ziekteverzuim, gezonde medewerkers en ook voldoen aan alle verplichtingen. Want bedrijven moeten goed beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim opstellen en uitvoeren. Dat klinkt eenvoudiger dan het is.

Medewerkers gezond houden

Uniek bij VMD Koster is dat we samen met nog tien verzekeringsadviseurs een eigen arbodienst hebben opgericht: NLG Arbo. NLG Arbo biedt meer dan alleen de vertrouwde advisering bij arbeidsongeschiktheid. Er is veel aandacht voor medewerkers gezond houden en uitval voorkomen. Zo houdt u grip op verzuim. De afgelopen jaren is de meerwaarde voor werkgevers en werknemers bewezen door aanzienlijk lagere verzuimcijfers dan het landelijk gemiddelde.

De belangrijkste voordelen van NLG Arbo

  1. Uw eigen casemanager is het vaste aanspreekpunt.
  2. Actieve ondersteuning bij re-integratie.
  3. Een bedrijfsarts wordt pas ingeschakeld wanneer dit noodzakelijk is.
  4. Altijd een bedrijfsarts in de buurt.
  5. Efficiënte koppeling tussen de verzuimverzekering en arbodienst.
  6. Lager verzuim en dus lagere verzuimkosten.

Goed contact met casemanager van de arbodienst

Als verzuimmanager binnen VMD Koster zorg ik voor een goed contact met de casemanager. Hierdoor zijn de drempels laag wanneer er langdurig verzuim verwacht wordt. Als een investering de re-integratie kan bespoedigen, ga ik met verzekeraars om de tafel om hier voor budget voor vrij  te maken. En met succes, want zij profiteren er ook van wanneer het verzuim wordt verkort.