Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Woensdag 4 augustus 2021

Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij grote branden wordt vaak menselijk handelen genoemd als de oorzaak. Dat is een vrij ruim begrip. Vuurwerk, sigaretten en een ongeluk in de keuken vallen hier onder, maar ook brand als gevolg van werkzaamheden. In dit artikel zoomen wij in op die laatste oorzaak. Door welke werkzaamheden ontstaat vaak brand? En wat kunt u doen om dit te voorkomen?

Werkzaamheden waarbij vaak brand ontstaat

Dakdekken

Het afwerken van daken met bepaalde soorten bitumen dakbedekking gebeurt met behulp van een brander. De bitumen worden verhit om deze waterdicht te laten hechten op de ondergrond. Hier gaat het helaas nog vaak fout. Door onvoorzichtig handelen of slechte voorbereiding kan het bij deze werkzaamheden snel misgaan. Wanneer de dakbedekking zelf vlam vat, of zaken die in de buurt liggen, kan dit vuur snel om zich heen grijpen, met grote schade en risico op letsel tot gevolg.

Lassen

Bij de meeste vormen van het lassen van metalen is er sprake van open vuur of in ieder geval komt er  grote hitte vrij. Ook een brandgevaarlijke klus dus. De metalen zelf vliegen over het algemeen niet in brand, maar helaas komt het regelmatig voor dat brandbare materialen in de buurt vlam vatten met alle gevolgen van dien.

Slijpen

Ook bij het slijpen van metalen wordt het heet. Vonken en gloeiende stukjes metaal vliegen in het rond. Met de goede voorbereidingen hoeft dat geen probleem te zijn, maar helaas is dit ook nog steeds niet vanzelfsprekend en ontstaat er nog (te) vaak brand bij deze activiteit.

Verf afbranden of onkruid wegbranden

Dit zijn ook klusjes waarbij voorzichtigheid geboden is. Het komt regelmatig voor dat er aan het eind van de dag meer verbrand is dan alleen de verf of het onkruid.

Overig

Bij solderen, snijden, zagen en schuren kan ook brand ontstaan. En geloof het of niet, na het schoonmaken met behulp van schoonmaakmiddelen op basis van aceton of etherische oliën kan er broei in poetsdoeken ontstaan waardoor deze spontaan kunnen ontbranden. 

Preventie bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Als menselijk handelen bepalend voor het ontstaan van de brand, dan was de brand en bijbehorende schade dus te voorkomen. Dan moeten wel de juiste preventiemaatregelen zijn genomen. Een paar adviezen van onze risicomanagers:

  • Zorg dat de werkplek zoveel als mogelijk vrij is van brandbare zaken en afval.
  • Brandbare spullen die niet verwijderd kunnen worden van de werkplek moeten worden afgedekt met branddekens.
  • Zorg voor voldoende blusmiddelen binnen handbereik, bijvoorbeeld een draagbaar blustoestel met voldoende inhoud.
  • Doe minimaal één uur na het afronden van de werkzaamheden een controle of de bewerkte materialen zijn afgekoeld.

Denk ook aan uw verzekeringen

Check uw bedrijfsverzekeringen voordat u aan de slag gaat of opdracht geeft aan een derde om deze werkzaamheden uit te voeren. Op bedrijfsmatige brandverzekeringen kan de clausule Brandgevaarlijke Werkzaamheden staan. In die clausule is bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan geldt er een hoger eigen risico. Natuurlijk kunt u voor een check van uw bedrijfsverzekeringen bij ons terecht.

Advies bedrijfsverzekeringen