Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Donderdag 2 februari 2023

Let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Bij grote branden wordt vaak menselijk handelen genoemd als de oorzaak. Dat is een vrij ruim begrip. Vuurwerk, sigaretten en een ongeluk in de keuken vallen hier onder, maar ook brand als gevolg van werkzaamheden. Wij zoomen in op die laatste oorzaak. Wat kun je doen om brand te voorkomen? Door welke werkzaamheden ontstaat vaak brand? En hoe gaan verzekeraars om met brandgevaarlijke werkzaamheden?

Preventie bij brandgevaarlijke werkzaamheden

Als menselijk handelen bepalend voor het ontstaan van de brand, dan was de brand en bijbehorende schade dus te voorkomen. Dan moeten wel de juiste preventiemaatregelen zijn genomen. Een paar adviezen van onze risicomanagers:

 • Zorg dat de werkplek zoveel als mogelijk vrij is van brandbare zaken en afval.
 • Brandbare spullen die niet verwijderd kunnen worden van de werkplek moeten worden afgedekt met branddekens.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen binnen handbereik, bijvoorbeeld een draagbaar blustoestel met voldoende inhoud.
 • Doe minimaal één uur na het afronden van de werkzaamheden een controle of de bewerkte materialen zijn afgekoeld.

Werkzaamheden waarbij vaak brand ontstaat

 • Dakdekken met bepaalde soorten bitumen
 • Lassen
 • Slijpen
 • Verf afbranden
 • Onkruid wegbranden
 • Solderen
 • Zagen en schuren
 • Schoonmaken met behulp van schoonmaakmiddelen op basis van aceton of etherische oliën 

Denk ook aan uw verzekeringen

Check jouw bedrijfsverzekeringen voordat je aan de slag gaat. Doe dit zeker ook als je opdracht geeft aan een derde om deze werkzaamheden uit te voeren. Op bedrijfsmatige brandverzekeringen kan de clausule Brandgevaarlijke Werkzaamheden staan. In die clausule is bepaald welke voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden. Wordt hier niet aan voldaan, dan geldt er een hoger eigen risico. Natuurlijk kan je voor een check van jouw bedrijfsverzekeringen bij ons terecht.

Advies bedrijfsverzekeringen