Geen garantie tegen onderverzekering

Geen garantie tegen onderverzekering

Vrijdag 14 oktober 2022

Geen garantie tegen onderverzekering betekent een steeds groter risico

Bij ons advies over schadeverzekeringen, kijken wij verder dan alleen het moment van afsluiten. Wij willen dat de dekking ook in de toekomst goed aansluit bij de risico’s die verzekerd worden. Garantie tegen onderverzekering is daarbij een belangrijke voorwaarde. Zonder deze garantie bestaat - zeker in deze tijd - het risico dat het verzekerd bedrag (veel) te laag is waardoor bij schade slechts een deel wordt uitgekeerd.

Garantie tegen onderverzekering verkrijgen

Garantie tegen onderverzekering betekent dat de verzekeraar bij schade niet kijkt of het verzekerde bedrag nog gelijk is aan de werkelijke waarde. Deze garantie verkrijg je door aan de eisen van de verzekeraar te voldoen. Voor de inboedelverzekering en woonhuisverzekering moet daarom om de paar jaar een waardemeter ingevuld worden. Voor zakelijke verzekeringen is veelal een taxatie vereist.

Extra belang voor een update van het verzekerd bedrag door inflatie

Door de toegenomen kosten van materiaal en arbeid is het tussentijds verhogen van verzekerde bedragen noodzakelijk. De kosten voor schade repareren of herstellen lopen namelijk op. Als je een te laag verzekerd bedrag hebt en geen garantie tegen onderverzekering, betekent dit dat je een (groot) deel van de schade zelf moet betalen. Dit is een risico voor zowel bedrijfsverzekeringen als particuliere verzekeringen.

Een voorbeeld van hoe onderverzekering werkt

Schades bij veel verzekeringen worden pro rata uitgekeerd. Dat betekent dat de hoogte van de schadevergoeding afhankelijk is van het verzekerde bedrag ten opzichte van de werkelijke waarde. Hoe dat in de praktijk werkt? Stel je bedrijfsgebouw is verzekerd voor € 400.000. De herbouwwaarde bedraagt op het moment van de schade echter € 800.000. Het verzekerde bedrag is dan slechts 50% van de herbouwwaarde. Bij schade krijg je dan ook maar 50% van het schadebedrag uitgekeerd. Ook als de schade lager is dan het verzekerde bedrag. Bij een schade van € 50.000 is de uitkering dan maximaal € 25.000.

Indexatie van verzekerde bedragen

Als er geen garantie tegen onderverzekering is, kan indexatie helpen om het verzekerd bedrag passend te houden. Indexatie betekent dat de verzekerde waarde op een polis automatisch wordt verhoogd naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Hierover staan afspraken in de polisvoorwaarden. Als indexcijfer worden vaak het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en indexcijfers van CAO-lonen gehanteerd. Maar let op: indexatie wordt niet altijd toegepast én indexatie is niet altijd voldoende om onderverzekering te voorkomen.

Onderverzekering voorkomen samen met jouw adviseur

Het vervelende van onderverzekering is dat je daar vaak pas achter komt wanneer het te laat is: er is schade en er komt geen volledige uitkering. Neem daarom contact op met VMD Koster zodat we er samen voor kunnen zorgen dat de dekking van jouw verzekeringen goed aansluit bij de risico’s. En dat dit ook in de toekomst zo blijft. Zo voorkomen we vervelende verrassingen.

Stel je vraag aan VMD Koster