Indexatie en het verzekerd bedrag

Indexatie en het verzekerd bedrag

Dinsdag 30 augustus 2022

Inflatie, indexatie en het verzekerd bedrag van verzekeringen

Door inflatie wordt iedereen geconfronteerd met stijgende prijzen. Je merkt het bijvoorbeeld in de supermarkt en bij de energierekening. Inflatie is de gemiddelde prijsstijging van goederen en diensten. Het betekent dat je met hetzelfde bedrag minder kan kopen. De inflatie heeft ook invloed op bedrijfsverzekeringen en woonverzekeringen. Dit gebeurt door middel van indexatie.

Indexatie van verzekerde bedragen

Indexatie van de verzekerde bedragen betekent dat de verzekerde waarde op een polis automatisch wordt verhoogd naar aanleiding van gestegen prijzen of lonen. Hierover staan afspraken in de polisvoorwaarden. De indexatie geldt voor alle verzekerden. Het is dus niet afhankelijk van jouw specifieke situatie. Als indexcijfer worden vaak het consumentenprijsindexcijfer (CPI) en indexcijfers van CAO-lonen gehanteerd. Het CBS stelt deze indexcijfers samen. Ook zijn er specifieke indexcijfers na waardebepalingen.

Waarom is indexatie nodig?

Door de hoge inflatie is het nodig verzekerde bedragen naar boven bij te stellen. Anders is er grote kans dat je bij schade merkt dat het verzekerd bedrag lager is dan wat je moet betalen om de schade te herstellen of de inventaris en goederen opnieuw aan te schaffen.

Gevolgen voor de premie

De verzekeringspremie is onder andere gebaseerd op het verzekerd bedrag. Als dit bedrag omhoog gaat, heeft dit dus ook invloed op de premie. Die zal mee stijgen.

Bedrijfsverzekeringen up-to-date houden

Het is heel belangrijk om verzekeringen up-to-date te houden. Vindt er geen automatische indexatie plaats en is er geen garantie tegen onderverzekering? Dan is het verstandig om zelf, samen met je adviseur, te kijken of dit toch nodig is. Denk bijvoorbeeld aan de goederenverzekering en inventarisverzekering. Een te laag verzekerd bedrag kan grote gevolgen hebben. De risicomanagers en adviseurs van VMD Koster staan natuurlijk voor je klaar. Bel 0172 611 116 of stel je vraag via het contactformulier.

Stel je vraag aan VMD Koster

 

CPI 2017-2022