Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Dinsdag 7 december 2021

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Vanuit de Werkhervattingskas (Whk) worden de uitkeringen vanuit de WIA gefinancierd. Als werkgever bent u na de eerste twee jaar loondoorbetaling nog tien jaar verantwoordelijk voor de uitkeringen van een langdurig zieke medewerker. Bent u geen WGA-eigenrisicodrager? Dan bent u hier verplicht voor verzekerd bij het UWV. De gedifferentieerde premie wordt voor de Whk wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Nieuwe grenzen voor bepalen omvang werkgevers

Werkgevers worden op basis van loonsom ingedeeld in klassen. De grens tussen een kleine en een middelgrote werkgever was dit jaar € 346.000 en wordt in 2022 verhoogd naar € 882.500. Dit betekent dat de groep kleine werkgevers is gegroeid en meer werkgevers in 2022 de sectorale premie betalen.

Indeling voor berekening premie Whk in 2022

  • Loonsom minder dan € 882.500 per jaar
    Kleine werkgever: u betaalt een vaste sectorpremie afhankelijk van de sector waarin u bent ingedeeld.
  • Loonsom meer dan € 882.500 en minder dan € 3.530.000 per jaar
    Middelgrote werkgever: u betaalt een premie die deels individueel en deels voor de sector is bepaald.
  • Loonsom meer dan € 3.530.000 per jaar 
    Grote werkgever: u betaalt een individueel bepaalde premie.

Hoeveel gaat u precies betalen? Dat weet u in december

In december ontvangt u via de Belastingdienst de beschikking Whk voor 2022. Hierin staat wat u als werkgever volgend jaar moet betalen aan premie. Duidelijk is dat de meeste bedrijven worden geconfronteerd met een stijging.