Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas

Woensdag 8 januari 2014

De gedifferentieerde premie WGA werd tot 1 januari 2014 per werkgever vastgesteld en was afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico in uw onderneming. Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen kleine en grote werkgevers. Per 1 januari 2014 betalen werkgevers ook een gedifferentieerde premie voor flexwerkers. De gedifferentieerde premie WGA gaat op in de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk).

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit de premiedelen WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex. U krijgt van de Belastingdienst een beschikking met het totaalpercentage en de 3 premiepercentages die voor u gelden. Wanneer u eigenrisicodrager wordt voor de WGA, betaalt u geen gedifferentieerde premie voor het gedeelte WGA-vast meer aan het UWV.

Hoe wordt de gedifferentieerde premie Whk vastgesteld?
Voor de berekening van de gedifferentieerde premie Whk komt er een nieuwe categorie werkgever bij: de middelgrote werkgever. Binnen elke werkgeverscategorie komt de premie op een andere manier tot stand:

  • Kleine werkgevers hebben een premieplichtig loon dat maximaal 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen een premie per sector.
  • Middelgrote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer dan 10 keer en maximaal 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon is. Zij betalen het gewogen gemiddelde van een premie per sector en een individuele premie.
  • Grote werkgevers hebben een premieplichtig loon dat meer is dan 100 keer het gemiddelde premieplichtige loon. Zij betalen een individuele premie.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt het gemiddelde premieplichtige loon vast. Voor het berekenen van de gedifferentieerde premie Whk gebruikt UWV de loongegevens van 2 jaar eerder. De gedifferentieerde premie Whk over 2014 is dus gebaseerd op de gegevens van 2012.

Bron: KOSTER verzekeringen, 8 januari 2014