Een no-riskpolis voor ziekteverzuim: wat houdt het in?

Een no-riskpolis voor ziekteverzuim: wat houdt het in?

Maandag 3 juli 2017

Een no-riskpolis voor ziekteverzuim: wat houdt het in?

De loondoorbetalingsperiode en re-integratieverplichtingen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Een medewerker die door ziekte niet kan werken, moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling.

Wat is de regeling no-riskpolis?

Als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt, kunt u gebruik maken van de regeling no-riskpolis. De regeling houdt in dat u voor deze werknemer een Ziektewetuitkering van UWV kunt krijgen als hij ziek wordt. Door de no-riskpolis loopt u dus weinig risico als u een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit moet ertoe bijdragen dat bedrijven mensen met een arbeidsbeperking een kans geven. Het doel is dat er in Nederland minstens 100.000 banen zijn voor mensen met een arbeids­handicap.

Wanneer geldt de no-riskpolis voor een werknemer?

De regeling geldt voor werknemers die bij het begin van het dienstverband een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering hebben, die vallen onder de banenafspraak of die door ziekte of handicap problemen hebben (gehad) bij het volgen van onderwijs.

Wat moet u doen om gebruik te maken van de no-riskpolis?

U hoeft de no-riskpolis niet van tevoren aan te vragen. Op het moment dat de werknemer ziek wordt, geeft u bij de ziekmelding aan dat de no-riskpolis geldt. De ziekmelding moet u binnen zes weken bij het UWV doen.

Advies verzuimverzekering