De verzuimroute van uw organisatie plannen

De verzuimroute van uw organisatie plannen

Donderdag 17 januari 2019

De verzuimroute van uw organisatie plannen

Het verzuimpercentage in Nederland ligt al jaren rond 4%. Gemiddeld is per dag 1 op de 25 werknemers ziek. Dit betekent ook dat een fulltime werknemer gemiddeld 10 werkdagen per jaar verzuimt. Daarom moet ieder bedrijf met personeel een goede verzuimroute plannen. Maar hoe doe je dat?

Open de website verzuimroute.nl

Een verzuimroute die uitgaat van wat u moet, mag en kunt doen?

Vaak is bij bedrijven niet duidelijk wat ze moeten, mogen en kunnen doen als het gaat om ziekte bij medewerkers. Daardoor blijven kansen onbenut om werknemers aan het werk te houden of terug te laten keren. De kosten zijn daarom vaak ook onnodig hoog. Dit is op te lossen met behulp van een verzuimroute. Die begint met inzetten op duurzame inzetbaarheid en eindigt met de juiste verzekeringen om de kosten beheersbaar te houden als een medewerker onverhoopt toch voor langere tijd ziek wordt.

Hoe verloopt de route naar minder ziekteverzuim en lagere kosten?

  1. De verzuimroute begint met het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Hoe kunt u werknemers vitaal houden en wat kunt u doen aan verzuimpreventie?
  2. Bij een ziekmelding wordt de arbodienst zo snel mogelijk ingeschakeld. Een goede arbodienst kan overigens bij alle stappen van de verzuimroute een rol spelen.
  3. Als een werknemer toch ziek wordt, zorgen we ervoor dat uw bedrijf de stappen van de Wet verbetering Poortwachter volgt. Het uitgangspunt van deze wet is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt. U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie.
  4. Een zieke werknemer brengt hoge kosten met zich mee. Hoe vangt u deze kosten op? Voor veel bedrijven is een verzuimverzekering afsluiten onderdeel van de verzuimroute. Zo worden d kosten voor loondoorbetaling opgevangen.
  5. Bij langdurige ziekte wordt een re-integratietraject gestart. Dit is zowel verplicht als noodzakelijk, want u wilt natuurlijk dat de kans op re-integratie zo hoog mogelijk is.
  6. Als het niet lukt om binnen twee jaar te re-integreren, geldt de wetgeving WIA. De verzuimroute is er op ingericht om dit te voorkomen, maar als het toch zover is, moet u weten wat van u en de werknemer verwacht wordt.
  7. De verzekeringen WGA-hiaat en WIA-excedent helpen de inkomensterugval voor de werknemer te verkleinen. Deze verzekeringen zijn van grote waarde voor werknemers. Want de kans dat de werknemer in de financiële problemen komt, wordt aanzienlijk verkleinen.
  8. Ook nadat een werknemer in de WIA terecht komt, blijft de focus liggen op re-integratie. Omdat dit voor zowel de werknemer als het bedrijf het beste is.

Het plannen van de route specifiek voor uw organisatie

Hoewel de wettelijke regels voor zieke werknemers voor ieder bedrijf hetzelfde zijn, kan de situatie per bedrijf toch sterk verschillen. Het plannen van de verzuimroute is daarom maatwerk. We kijken bijvoorbeeld naar wat u kunt doen om de inzetbaarheid te verhogen, of uw arbodienst voldoende proactief is en of het verstandig is bepaalde risico’s te verzekeren.

In een persoonlijk gesprek licht ik het graag aan u toe, maak daarom een afspraak via onderstaand formulier. Ook kunt u kijken op www.verzuimroute.nl, een nieuwe website die alle onderdelen van werknemers gezond houden en zieke werknemers re-integreren begrijpelijk maakt.

Advies voor uw bedrijf? Vul het offerteformulier in