De uitkeringsduur van de bedrijfsschadeverzekering

De uitkeringsduur van de bedrijfsschadeverzekering

Vrijdag 30 september 2016

De uitkeringsduur van de bedrijfsschadeverzekering

Als uw bedrijf wordt getroffen door een calamiteit, komt het werk geheel of gedeeltelijk stil te liggen. Daardoor blijven uw inkomsten uit, terwijl uw vaste lasten gewoon doorlopen. De bedrijfsschadeverzekering vergoedt de vermindering van de brutowinst. Maar welke uitkeringsduur kunt u het beste kiezen?

Waarom mag een bedrijfsschadeverzekering niet ontbreken?

Met deze verzekering kunt u rekenen op een uitkering die de continuïteit van uw bedrijf veilig stelt. De vaste kosten worden betaald terwijl u zich concentreert op de wederopbouw van uw bedrijf. Het grootste deel van de ondernemingen is na brand niet meer in staat de bedrijfsvoering voort te zetten. De bedrijfsschadeverzekering voorkomt dat u ook tot die groep zal behoren. Zeker voor bedrijven die voor hun omzet sterk afhankelijk zijn van hun bedrijfsmiddelen is een bedrijfsschadeverzekering onmisbaar.

Hoe lang ontvangt u een schade-uitkering?

De meeste bedrijfsschadeverzekeringen hebben een uitkeringstermijn van één jaar (52 weken). Deze termijn is echter niet altijd voldoende. De herstelperiode voor uw bedrijf kan namelijk langer zijn. Dit is vooraf natuurlijk moeilijk te zeggen, maar aan de hand van uw bedrijfsmiddelen- en activiteiten kunnen onze specialisten op het gebied van risicobeheer wel een goede inschatting maken.

Waar is de herstelperiode van afhankelijk?

De verwachte herstelperiode hangt bijvoorbeeld af van deze factoren:

  • opruimen en bouwrijp maken van schadelocatie;
  • opnieuw aanvragen en verkrijgen van (bouw)vergunningen;
  • de periode die de herbouw in beslag neemt;
  • herstel van ICT-systemen;
  • levertijden van machines, inventaris en goederen;
  • uitwijkmogelijkheden;
  • mate van afhankelijkheid van afnemers en leveranciers;
  • benodigde termijn om verloren marktaandeel terug te winnen.

Wilt u de uitkeringstermijn van deze verzekering wijzigen?

U kunt de uitkeringstermijn verlengen. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de premie. Onze adviseurs bespreken de best passende dekking graag met u.

Nieuwe offerte verzekering bedrijfsschade