Check de verzekering van uw gebouw en inventaris

Check de verzekering van uw gebouw en inventaris

Woensdag 28 december 2016

Check de verzekering van uw gebouw en inventaris

Ik heb ruim 30 jaar ervaring als verzekeringsadviseur. Waar in het begin de focus op verzekeringen lag, gaat het nu steeds vaker over het beheren van risico’s. En daarom ben ik op mijn plaats bij VMD Koster. Want ook hier wordt veel verder gekeken dan alleen een verzekering.

Bijvoorbeeld bij de gebouwenverzekering en inventarisverzekering. Hiervoor heeft u, als het goed is, een gebouwenverzekering en een inventaris- en goederenverzekering afgesloten. Heel belangrijk. Maar dan moet bij brand of een andere calamiteit de verzekeraar natuurlijk géén aanleiding hebben om de schade af te wijzen of maar een bepaald gedeelte van de schade uit te keren. Daarom zorg ik dat de verzekeringen die ik geadviseerd heb ook altijd actueel blijven! Bijvoorbeeld door onderstaande vragen regelmatig te stellen.

Klopt de verzekerde som?

Zorg dat de verzekerde som op de polis overeenkomt met de werkelijke waarde. Dit is minder vanzelfsprekend dan het lijkt. Bij de gebouwenverzekering gaat het bijvoorbeeld om de herbouwwaarde van het pand. Dit staat los van een eventuele verkoopwaarde. Een waarde-taxatie biedt zekerheid. Dat geldt ook voor de inventarisverzekering. Hier is de verzekerde som op basis van de nieuwwaarde van uw bedrijfsinventaris. Neem daarom niet de boekwaarde op als uitgangspunt. Deze is meestal te laag.

De verzekerde som bij de goederenverzekering is op basis van inkoopwaarde. Deze waarden zijn doorgaans wel uit de administratie te halen. Maar let op dat de voorraden door het jaar heen kunnen fluctueren. Ook hier zijn verzekeringsoplossingen voor te vinden. En vervaardigt uw bedrijf producten? Dan moet de voorraad tegen kostprijs verzekerd worden. Dit is dus inclusief arbeidsloon. Dit gaat helaas lang niet overal goed.

Betaalt u de premie binnen 30 dagen?

Het klinkt als een open deur, maar wanneer de premie niet op tijd betaald is, vervalt de dekking. Veel bedrijven krijgen op 1 januari veel premie voor hun kiezen. Dan kan het weleens net wat te veel worden. Bespreek dit dan met mij. Vaak kan ik bij de verzekeraar wel een betalingsregeling afspreken. Dan is niet de hele premie binnen 30 dagen betaald, maar blijft de dekking wel in tact.

Worden alle clausules nageleefd?

Op bijna alle polissen staan clausules vermeld. Als niet voldaan wordt aan de clausule, is er meestal geen of een beperkte dekking bij schade. De clausules zijn dus heel belangrijk, maar worden ze ook nageleefd. Als adviseur let ik hier scherp op, bijvoorbeeld deze clausules:

 • Inbraakclausule
  Is een alarm vereist? Laat dit aanleggen door een gecertificeerd bedrijf (BORG). Zij weten exact welk alarm voldoet. Heel belangrijk: sluit ook een onderhoudscontract af.
 • Blusmiddelenclausule
  In alle bedrijfsmatige panden moeten voldoende blusmiddelen aanwezig te zijn. Sluit ook hier een onderhoudscontract af om de blusmiddelen gebruiksklaar te houden.
 • Buitenopslag
  Zorg er altijd voor dat er géén brandbaar materiaal tegen het pand opgeslagen ligt. Pallets en containers dienen minimaal 15 meter van het pand te staan. Stal deze zaken na sluitingstijd zoveel mogelijk binnen.
 • Elektrische installaties
  De meeste branden ontstaan door kortsluiting.  Verzekeraars eisen meestal dat om de 3 of 5 jaar de elektrische installaties worden gecontroleerd door een erkend installateur.
 • Brandgevaarlijke werkzaamheden
  Dit is een heel bijzondere clausule. Deze bepaalt namelijk dat u toezicht moet houden als er door derden werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij open vuur wordt gebruikt. Ook moet u controleren of dit bedrijf de juiste maatregelen neemt om brand te voorkomen. Een goed voorbeeld is de loodgieter die het dak gaat voorzien van nieuw dakleer. Uit deze werkzaamheden zijn heel veel branden ontstaan.

Wordt u ook goed en onafhankelijk geadviseerd?

Ik hoop voor u dat uw adviseur met u regelmatig de verzekerde som en de clausules ter sprake brengt. Als dat niet zo is, spreek hem of haar er dan op aan. Als u geen adviseur heeft bij wie risicobeheer de basis van het advies is, ga ik natuurlijk graag een keer met u in gesprek. Samen met u zorg ik er graag voor dat u zonder zorgen zaken kunt doen!

Advies over uw verzekeringen