Brandmeldinstallatie voor bedrijfspanden

Brandmeldinstallatie voor bedrijfspanden

Woensdag 10 april 2024

Brandmeldinstallatie voor bedrijfspanden

Is in jouw pand een brandmeldinstallatie (BMI) aanwezig met rook- en handmelders? Een essentieel onderdeel voor de veiligheid van de mensen in het pand en ook een middel om schade te beperken.

BMI vaak wettelijk verplicht

Een brandmeldinstallatie is verplicht in gebouwen waar de kans op brand groot is en waarbij het risico op slachtoffers aanzienlijk is. Het gaat bijvoorbeeld om gebouwen met een hoog brandrisico, zoals fabrieken en opslagplaatsen. Ook in appartementencomplexen en openbare gebouwen is een BMI verplicht.

Bouwbesluit 2012 behandelt de voorschriften voor brandmeldinstallaties in verschillende gebruiksfuncties. De voorschriften voor de installaties verschillen per gebruiksfunctie. Er moet vaak een certificaat behaald worden dat de brandmeldinstallatie voldoet aan de gestelde eisen. NEN 2535 is de belangrijkste norm voor brandmeldinstallaties. NEN 2575 geldt voor ontruimingsinstallaties.

Regelmatig onderhoud van de brandmeldinstallatie is essentieel om ervoor te zorgen dat het systeem goed blijft functioneren. Onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkend onderhoudsbedrijf, in overeenstemming met de norm NEN 2654-1.

Denk ook aan het evacuatieplan

Gaat het alarm van de brandmeldinstallatie af? Dan is het belangrijk dat iedereen weet wat hem of haar te doen staat. Daarvoor stel je een evacuatieplan op. Hierin staat onder andere duidelijk beschreven hoe brand gemeld kan worden, waar brandblussers zijn, welke vluchtwegen er zijn en wat de verzamelplaats is bij een evacuatie. Ook staan er de afspraken in over het afsluiten van gas en elektriciteit.

Is ook gedacht aan de doormelding?

Iets wat nogal eens wordt vergeten bij de BMI, is de doormelding van brand naar de hulpdiensten. Zonder deze doormelding wordt de brandmeldinstallatie niet optimaal gebruikt om schade te beperken. Als er midden in de nacht brand uitbreekt en er is niemand in het gebouw, gebeurt er helemaal niets. Zonder doormelding is de kans groot dat de brandweer later op locatie is en zo extra schade ontstaat.

Vaak kan door enkele kleine aanpassingen aan de installatie, het systeem zo worden ingesteld dat ook een extern verbonden particuliere alarmcentrale de brandweer kan waarschuwen. Zo maak je maximaal gebruik van je investering in de BMI.

Advies over risicomanagement

Heb je een vraag over de brandmeldinstallatie en andere preventieve maatregelen? Onze risicomanagers helpen je graag. Bel 0172 611 116 of vraag online een risico-inventarisatie aan. Wij nemen dan contact met je op om een afspraak in te plannen.

Risico inventarisatie aanvragen