Bedrijfsovername en zieke medewerkers

Bedrijfsovername en zieke medewerkers

Dinsdag 12 december 2017

Bedrijfsovername en zieke medewerkers

Als u een bedrijf overneemt, moet u vaak ook alle werknemers overnemen. Hiervoor gelden strenge regels. U mag namelijk niets veranderen aan hun rechten en plichten. Als u een bedrijf overneemt, moet u vaak ook de werknemers overnemen. Hiervoor gelden strenge regels. Bijvoorbeeld voor de verzuimverzekering en WGA. Dat geldt ook voor werknemers die op het moment van de overname ziek thuis zitten. Mijn collega’s en ik kunnen uw bedrijf hier natuurlijk bij ondersteunen, maar de belangrijkste aandachtspunten zet ik alvast voor u op een rijtje.

Bedrijfsovername en de ziekteverzuimverzekering

U mag niets veranderen aan de rechten van de werknemers. Dit betekent onder andere dat u het loon moet doorbetalen tijdens de ziekteperiode. Maar let op,  de verzuimverzekering van het overgenomen bedrijf wordt beëindigd per datum van de overname. Dit betekent dat er geen rekening wordt gehouden met uitloop voor werknemers die al ziek waren en waarvoor het bedrijf een uitkering van de verzuimverzekering ontvangt. Dit geldt niet bij gedeeltelijke bedrijfsovername.

Loonsancties Wet verbetering poortwachter

Ook neemt u het risico op loonsancties over van de vorige werkgever. Bij een loonsanctie moet u het loon bij ziekte langer doorbetalen. Zo’n loonsanctie wordt opgelegd als een werkgever zijn re-integratieverplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter niet nakomt.

WGA en ZW bij bedrijfsovernames en fusies

Bijzondere aandacht verdienen de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW) bij bedrijfsovernames en fusies. Het overnemende bedrijf neemt namelijk ook de schadelast over van de overgenomen onderneming voor de maximale termijn van tien jaar. De wijze waarop het overgenomen bedrijf en het overnemende bedrijf verzekerd zijn is, bij de bepaling van dit risico, van cruciaal belang.

Is het een volledige of een gedeeltelijke overname? En is één van de twee of allebei de bedrijven eigenrisicodrager? De antwoorden op deze vragen bepalen wat er gebeurt. Op onze website verzuimroute.nl gaan wij hier dieper op in.

Persoonlijk advies van VMD Koster over ziekteverzuim en verzekeren

Vaak is bij bedrijven niet duidelijk wat ze moeten, mogen en kunnen doen als het gaat om ziekte bij medewerkers. Ook worden de verzekeringen en het contract met de arbodienst niet goed ingezet om het verzuimbeleid te ondersteunen. Vul hieronder uw gegevens in zodat wij contact met u op kunnen nemen voor een vrijblijvende afspraak.