Asbestdaken en de milieuschadeverzekering

Asbestdaken en de milieuschadeverzekering

Woensdag 1 augustus 2018

Asbestdaken en de milieuschadeverzekering

Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Dit betekent dat voor deze datum alle dakeigenaren hun asbestdaken gesaneerd en vervangen moeten hebben. Een enorme opgave, gelet op het feit dat er in Nederland nog ruim 100 miljoen m² aan asbestdaken is. De verantwoordelijkheid voor het vervangen van het dak ligt bij de eigenaar van het pand. Heeft uw bedrijfsgebouw een astbestdak? Kom dan op tijd in actie.

Verzekeraars willen dat bedrijven sneller asbest saneren

Verschillende verzekeraars spelen nu al in op het verbod dat geldt vanaf 2024. Zij stimuleren bedrijven om zo snel mogelijk asbestdaken te saneren en vervangen. Wanneer bedrijven dit niet doen, kan dit gevolgen hebben voor de dekking bij de gebouwenverzekering en de milieuschadeverzekering.

Verzekeraar ASR verplicht klanten met een milieuschadeverzekering (MSV) en een asbestdak om uiterlijk in 2020 een saneringsplan te hebben opgesteld. Doen ze dat niet, dan is schade door asbest niet langer verzekerd. Binnen drie jaar daarna moet alle asbest van de verzekerde objecten verwijderd zijn, eerder dan de wet voorschrijft.

De meeste verzekeraars schrijven de waarde van een dak met asbest ook af. Als er schade is aan het dak, wordt tot en met 2023 een steeds lager bedrag uitgekeerd voor het asbestdak. Dit is dus ook een stimulans om het dak zo snel mogelijk te vervangen.

Advies over asbestdaken en uw verzekeringen

Heeft uw bedrijfsgebouw nog een asbestdak? Dan is het goed te bekijken of dit van invloed is op uw verzekeringen voor brand, aansprakelijkheid en milieuschade. Neem daarom contact op met mij of één van mijn collega’s. Wij denken graag met u mee over de oplossing voor uw bedrijf, want risicobeheer doe je samen!