Advies over de zorgverzekering in 2024

Advies over de zorgverzekering in 2024

Donderdag 23 november 2023

Advies over de zorgverzekering in 2024

Zoals verwacht hebben alle zorgverzekeraars de premies voor 2024 verhoogd. Voor zowel de basis- als de aanvullende verzekering. Twijfel je of je moet overstappen naar een andere zorgverzekering? Dan helpen wij je graag op weg.

Zorgverzekering 2024 aanvragen

Volledige keuzevrijheid verdwijnt

Een opvallende trend is de verschuiving van restitutiepolissen naar combinatiepolissen. Volledige keuzevrijheid is bij de meeste verzekeraars niet meer mogelijk. Met de combinatiepolis is er overigens voor de meeste zorg nog wel volledige keuzevrijheid.

Orthodontie vaak niet direct gedekt

Bij verschillende verzekeraars geldt een wachttijd voor orthodontie. Dit betekent dat dat verzekerden, ongeacht hun leeftijd, minstens 12 maanden aanvullend verzekerd moeten zijn voor orthodontie, voordat de kosten van orthodontie voor vergoeding in aanmerking komen. Verzekeraars kiezen voor deze wachttijd omdat zij in het verleden zagen dat mensen zich alleen voor het beugeltraject van hun kinderen verzekerden en na het traject meteen weer overstappen of de aanvullende dekking opzeggen.

Tips bij de selectie voor de basisverzekering

Het grootste verschil bij de basisverzekering is de keuzevrijheid. Met een combinatie- of restitutieverzekering krijg je de maximale vergoeding bij bijna alle zorgaanbieders. Met een naturaverzekering is de vergoeding afhankelijk van of er een contract is tussen de verzekeraar en de zorgaanbieder. Als er geen contract is, wordt maar een deel van de kosten vergoed.

Denk ook na over het eigen risico. Dit is net als de afgelopen jaren € 385. Het is mogelijk om het eigen risico met minimaal € 100 en maximaal € 500 te verhogen. Een hoger eigen risico betekent een lagere premie voor de basisverzekering. In dit artikel lichten we toe wanneer dit een verstandige keuze is.

Meer tips bij de keuze voor de zorgverzekering

  • Soms wijzigen verzekeraars de vergoedingen voor bepaalde medicatie of worden medicijnen helemaal niet meer vergoed. Controleer in de informatie die je hebt ontvangen goed de wijzigingen die je bestaande verzekeraar doorvoert.
  • Kies je voor een aanvullende zorgverzekering? Maak dan een goede vergelijking tussen de verschillende verzekeraars. Kijk bijvoorbeeld hoeveel bezoeken aan de fysio worden vergoed, welk deel je terug krijgt als je een nieuwe bril nodig hebt en welke kosten vergoed worden als jouw kind naar de orthodontist moet. Een paar euro per maand meer betalen kan bijvoorbeeld heel voordelig zijn als dit betekent dat je twee keer zoveel behandelingen bij een fysiotherapeut vergoed krijgt.

Persoonlijk advies over de zorgverzekering

Je hebt in november een voorstel ontvangen voor de zorgverzekering in 2024. Als je niets doet, wordt de verzekering zonder wijzigingen voortgezet. Maar het altijd verstandig er even goed naar te kijken. Je kunt tot en met 31 december jouw zorgverzekering wijzigen.

Wij helpen je graag met deze keuze. Bijvoorbeeld met onze handige vergelijkingsmodule. Bel voor persoonlijk advies 0172 611 116 of mail naar info@vmdkoster.nl.