Advies over de zorgverzekering in 2023

Advies over de zorgverzekering in 2023

Maandag 14 november 2022

Advies over de zorgverzekering in 2023

Zoals verwacht hebben alle zorgverzekeraars de premies voor 2023 verhoogd. Door het wegvallen van de collectieve korting op de basisverzekering (5%), valt de stijging van de premie nog hoger uit. Wat opvalt is dat het prijsverschil tussen de duurdere zorgverzekeringen (veel keuzevrijheid) en goedkopere zorgverzekering (weinig keuzevrijheid) afneemt. Twijfel je of je moet overstappen naar een andere zorgverzekering? Dan helpen wij je graag op weg.

Ons advies per profiel

Net als in vorige jaren hebben wij voor zes profielen een overzicht gemaakt van de beste opties. We kijken daarbij verder dan de premie. We kijken naar de inhoud van de aanvullende pakketten. Een paar euro per maand meer betalen kan bijvoorbeeld heel voordelig zijn als dit betekent dat je twee keer zoveel behandelingen bij een fysiotherapeut vergoed krijgt.

Zorgverzekering 2023: de selectie van onze adviseurs

Ontwikkelingen bij zorgverzekeraars

 • Premieverhogingen zijn onder andere een gevolg van hogere zorguitgaven door de vergrijzing en stijgende personeelskosten.
 • Het eigen risico is net als de afgelopen jaren € 385. En ook dit jaar is het eigen risico bij Stad Holland weer iets lager: € 375. Met deze symbolische verlaging wil Stad Holland een signaal afgeven dat zij het eigen risico nog altijd te hoog vinden.
 • Het aantal restitutiepolissen (volledige keuzevrijheid) neemt af. In plaats daarvan komen combinatiepolissen. Voor de meeste zorg is er dan wel volledige keuzevrijheid, maar voor GGZ zorg en wijkverpleging niet.
 • Bij verschillende verzekeraars geldt een wachttijd voor orthodontie. Dit betekent dat dat verzekerden, ongeacht hun leeftijd, minstens 12 maanden aanvullend verzekerd moeten zijn voor orthodontie, voordat de kosten van orthodontie voor vergoeding in aanmerking komen. Stad Holland is één van deze verzekeraars. De verzekeraar kiest voor deze wachttijd omdat zij zien dat mensen zich alleen voor het beugeltraject van hun kinderen verzekerden en na het traject meteen weer overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Op deze manier wordt dit ontmoedigd en voorkomt de verzekeraar dat loyale verzekerden hiervoor de rekening gepresenteerd krijgen in hun premie.
Zorgverzekering 2023 kiezen

Tips bij de selectie voor de basisverzekering

Het grootste verschil bij de basisverzekering is de keuzevrijheid. Met een restitutieverzekering krijg je de maximale vergoeding bij alle zorgaanbieders. Met een naturaverzekering is de vergoeding afhankelijk van of er een contract is tussen de verzekeraar en de zorgaanbieder. Als er geen contract is, wordt maar een deel van de kosten vergoed.

Er zijn ook combinatiepolissen. Dit is een combinatie tussen een restitutiepolis en een naturapolis. Bij een combinatiepolis geldt in principe hetzelfde als bij een restitutiepolis, máár bij bepaalde zorgsoorten kan de verzekeraar een maximale vergoeding instellen.

Meer tips bij de keuze voor de zorgverzekering

 • Soms wijzigen verzekeraars de vergoedingen voor bepaalde medicatie of worden medicijnen helemaal niet meer vergoed. Controleer in de informatie die je hebt ontvangen goed de wijzigingen die je bestaande verzekeraar doorvoert.
 • Kies je voor een aanvullende zorgverzekering? Maak dan een goede vergelijking tussen de verschillende verzekeraars. Kijk bijvoorbeeld hoeveel bezoeken aan de fysio worden vergoed, welk deel je terug krijgt als je een nieuwe bril nodig hebt en welke kosten vergoed worden als jouw kind naar de orthodontist moet.
 • Het standaard eigen risico is € 385. Dit eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Je kan het verhogen naar maximaal € 885. In dit artikel lichten we toe wanneer dit een verstandige keuze is.
 • Je hoeft jouw huidige zorgverzekering niet op te zeggen als je overstapt naar een andere verzekeraar, dat wordt voor je geregeld.

Waarom is het verstandig een vergelijking te maken?

 • Stijgende premies
 • Vervallen korting basisverzekering
 • Grote verschillen in premiestijging verzekeraars
 • Mogelijkheid om premie te verlagen met hoger eigen risico

Persoonlijk advies over de zorgverzekering

Je hebt in november een voorstel ontvangen voor de zorgverzekering in 2023. Als je niets doet, wordt de verzekering zonder wijzigingen voortgezet. Maar het altijd verstandig er even goed naar te kijken. Je kan tot en met 31 december jouw zorgverzekering wijzigen. Wij helpen je graag met deze keuze. Bel voor persoonlijk advies 0172 611 116 of mail naar info@vmdkoster.nl 

Advies zorgverzekering