Aandachtspunten bij leegstand bedrijfspanden

Aandachtspunten bij leegstand bedrijfspanden

Donderdag 20 april 2023

Aandachtspunten voor eigenaar leegstaand pand

Is jouw bedrijf in het bezit van een leegstaand pand? Langdurige leegstand van panden heeft vaak gevolgen voor de dekking en premie van de verzekeringen. Dit komt onder meer omdat de kans op schade bij langdurige leegstand toeneemt.

Beperkte dekking bij leegstand

Langdurige leegstand (dit betekent voor de meeste verzekeraars vanaf 2 maanden) brengt financiële risico's met zich mee. Veel eigenaren weten namelijk niet dat de dekking van een verzekering dan meestal wordt beperkt. Vorstschade, waterschade, inbraak, vandalisme en aanrijding zijn dan meestal niet meer verzekerd.

Meer schaderisico's bij leegstand

Aan leegstaande panden wordt doorgaans minder aandacht besteed. Zo neemt het schaderisico toe. Een voorbeeld is dat de leidingen van een onverwarmd gebouw kunnen springen in een vorstperiode als de cv- en waterleidingen niet zijn afgesloten. Ook is bij leegstand weinig sociale controle. Inbrekers en vandalen kunnen hierdoor vaak ongemerkt hun gang gaan in leegstaande panden.

Wijziging bestemming van het pand doorgeven

Een wijziging van een bestemming van een bedrijfspand, verhuur of leegstand moet je altijd melden. Toch gebeurt dit te weinig. Wij adviseren bedrijven altijd contact op te nemen met hun verzekeringsadviseur bij een wijziging van de bestemming van een pand. Zo kan in kaart worden gebracht welke maatregelen genomen moeten worden.

Tips om schade aan leegstaande panden te voorkomen

  • Aanwezige inbraakalarmsystemen inschakelen en actief houden.
  • Sluit deuren en ramen goed af.
  • Laat het er uitzien alsof het pand nog in gebruik is.
  • Haal de post weg of laat deze weghalen.
  • Kom regelmatig langs.
  • Sluit en tap de waterleiding af.
  • Laat de cv-installatie in de koude maanden op een lage stand lopen om vorstschade te voorkomen.

  Advies over risicomanagement