Aandachtspunten voor eigenaar leegstaand pand

Aandachtspunten voor eigenaar leegstaand pand

Dinsdag 16 februari 2016

Aandachtspunten voor eigenaar leegstaand pand

Bent u of is uw bedrijf in het bezit van een leegstand pand? Langdurige leegstand van panden kan gevolgen hebben voor de dekking en premie van uw verzekeringen. Ook neemt de kans op schades bij langdurige leegstand toe.

Dekking kan beperkt worden bij leegstand

Langdurige leegstand (dit betekent voor de meeste verzekeraars vanaf 2 maanden) brengt financiële risico's met zich mee. Veel eigenaren weten namelijk niet dat de dekking van een verzekering in veel gevallen wordt beperkt als een gebouw voor een langere periode leegstaat. Vorstschade, waterschade, inbraak, vandalisme en aanrijding zijn dan meestal niet meer verzekerd.

Meer schaderisico's bij leegstand

Aan leegstaande panden wordt doorgaans minder aandacht besteed. Zo neemt het schaderisico toe. Een voorbeeld is dat de leidingen van een onverwarmd gebouw kunnen springen in een vorstperiode als de cv- en waterleidingen niet zijn afgesloten. Ook is bij leegstand weinig sociale controle. Inbrekers en vandalen kunnen hierdoor vaak ongemerkt hun gang gaan in leegstaande panden.

Wijziging bestemming van het pand doorgeven

Een wijziging van een bestemming van een bedrijfspand, verhuur of leegstand dient u altijd te melden. Toch gebeurt dit te weinig. Wij verzoeken u altijd contact met ons op te nemen zodat wij met u na kunnen gaan welke maatregelen genomen kunnen worden.

Tips om schade aan leegstaande panden te verkleinen

  • Kom regelmatig langs.
  • Laat het pand er bewoond uitzien.
  • Haal de post weg of laat deze weghalen.
  • Sluit deuren en ramen goed af.
  • Vooral met vorst in het achterhoofd: sluit en tap de waterleiding af.
  • Laat cv-installatie op een lage stand lopen om ook hieraan vorstschade te voorkomen.
  • Eventueel aanwezige inbraakalarmsystemen inschakelen en actief houden.