Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Ongevallenverzekering verplicht voor bouwbedrijven

woensdag 24 augustus 2016

De Inspectie SZW ziet met het toenemen van bouwactiviteiten ook het aantal ongevallen in de bouw toenemen. In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw ten opzichte van dezelfde periode in 2015 toegenomen met 14%. Het aantal dodelijke ongevallen is zelfs met 56% toegenomen.

De drie meest voorkomende ongevallen

 • Vallen en struikelen (50%)
 • Getroffen worden door voorwerpen en onderdelen (25%)
 • Contact met machines, voertuigen en gereedschap (15%)

Ongevallenverzekering is verplicht

Werknemers in de bouw hebben volgens hun cao recht op een bruto uitkering van € 25.000 bij overlijden als gevolg van een ongeval, en van € 50.000 bij algehele blijvende invaliditeit. Werkgevers moeten hiervoor een ongevallenverzekering afsluiten. Het is daarbij verstandig een hoger verzekerd bedrag te kiezen. Wanneer een werkgever aansprakelijk is voor het ongeval, kan het zijn dat een hoger bedrag moet worden uitgekeerd. Onze adviseurs bespreken de risico's graag met u.

Afspraken maken met zzp'ers

Een zzp'er is geen werknemer en voor hem geldt deze collectieve regeling dan ook niet. De zzp'er kan met zijn opdrachtgever aparte afspraken maken over een ongevallenverzekering. Voor de zzp'er zelf is het hoe dan ook raadzaam ook zelf aan een ongevallenverzekering te denken.

Een veilige en gezonde werkomgeving

Een ongevallenverzekering keert uit bij overlijden of invaliditeit. Voorkomen van ongevallen is dus nog veel belangrijker! Hieronder leest u een paar preventietips voor bedrijven die actief zijn in de bouw.

 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen.
 • Maak voor elk bouwproject een aparte RI&E inclusief een taakrisicoanalyse voor gevaarlijk werk.
 • Meer partijen op de bouwplaats? Coördineer de veiligheidsmaatregelen goed en houd strikt toezicht.
 • Werk bij grotere projecten met een Veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Zorg dat uw medewerkers voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebben, zoals werkschoenen, veiligheidshelmen, lasbrillen en mondkapjes. Zie erop toe dat ze deze gebruiken.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Stel uw werknemers in de gelegenheid om opleidingen te volgen, zoals VCA, BHV en EHBO.
 • Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers. Stel bijvoorbeeld een tweetalige voorman aan.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arie van der Veer

Arie van der Veer

intern accountmanager

06 242 27 885

Samen met u maken wij uw risico’s inzichtelijk en indien nodig zorgen we ervoor dat ze goed verzekerd zijn.
Alle specialisten