12 tips om verzuim onder controle te krijgen

12 tips om verzuim onder controle te krijgen

Maandag 20 februari 2017

12 tips om verzuim onder controle te krijgen

Uit onderzoek blijkt dat bij veel bedrijven de kennis ontbreekt om zieke medewerkers goed te begeleiden. Mijn collega’s en ik helpen bedrijven daarom om verzuim onder controle te krijgen. Met goede verzekeringsoplossingen, advies over regels en verplichtingen en tips om verzuim te beperken. In deze blog licht ik alvast een paar tips uit.

Tip: Weet wat uw verantwoordelijkheden bij zieke werknemers zijn

U bent twaalf jaar verantwoordelijk voor een zieke werknemer. De eerste twee jaar moet het loon grotendeels worden doorbetaald. Daarna krijgt de werknemer tien jaar lang een vervolguitkering, die ook aan de werkgever wordt doorbelast. Hier zijn goede verzekeringsoplossingen voor, maar een langdurig zieke werknemer heeft hoe dan ook financiële consequenties. Daarom moet u er alles aan doen om werknemers snel te laten re-integreren.

Tip: Kies professionele ondersteuning

Voor het opstellen en uitvoeren van het beleid voor arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim is deskundige ondersteuning verplicht. Bedrijven waar een casemanager de regie voert, scoren veel beter op verzuim. De casemanager is het vaste aanspreekpunt voor zowel de werkgever als de werknemer. Hij of zij adviseert over de beste mogelijkheden voor spoedige werkhervatting en regelt het contact tussen de partijen. De insteek is demedicaliseren: er wordt eerder gesproken over verzuim dan over ziekte en eerder gekeken naar mogelijkheden dan naar klachten.

Tip: Stel een verzuimprotocol op

In het verzuimprotocol staan de spelregels die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding of het contact met de arbodienst. Heldere regels voorkomen dat medewerkers zich op oneigenlijke gronden ziekmelden (bijvoorbeeld omdat de kinderen ziek zijn) en dat ze weten hoe ze zich moeten ziekmelden.

Tip: Maak terugkeren op de werkvloer mogelijk

Is iemand langdurig ziek? Werk dan goed samen met de casemanager om de werknemer zo snel mogelijk weer te re-integreren. Hoe langer iemand thuiszit, hoe lastiger het wordt om weer terug te keren naar het werk. Probeer zieke medewerkers daarom zo snel mogelijk weer in het arbeidsproces te betrekken. Mogelijk met kortere werkdagen of aangepast werk.

Tip: Contact houden met zieke medewerkers

Houd regelmatig contact met de zieke medewerker. Niet alleen werkt dat motiverend, u kunt daarmee ook goed inschatten hoe de voortgang verloopt. Dit helpt ook bij (het vermoeden van) verzuimfraude. Veel bedrijven krijgen hier mee te maken.