Zorgplicht werkgever bij wijziging pensioenregeling

Zorgplicht werkgever bij wijziging pensioenregeling

Vrijdag 10 maart 2017

Zorgplicht werkgever bij wijziging pensioenregeling

Als werkgever heeft u een zorg- en waarschuwingsplicht wanneer u de pensioenregeling wijzigt. U moet uw werknemers goed informeren en expliciet waarschuwen voor eventuele financiële risico's.

Werkgever aansprakelijk voor pensioenschade

Recent werd een werkgever aansprakelijk geacht voor de pensioenschade van de werknemers. De werknemers hadden hun reeds opgebouwde pensioenkapitaal ingebracht in een nieuwe regeling. De nieuwe regeling biedt minder zekerheid over de hoogte van de uitkering. De werkgever had daarom, volgens het Hof, bij deze waardeoverdracht de werknemers moeten waarschuwen dat zij daarmee een groot financieel risico namen en mogelijk het reeds opgebouwde pensioen op het spel zetten. De werkgever had de werknemers moeten beschermen door hen expliciet te wijzen op de risico's die hiermee werden gelopen.

Goed werkgeverschap en de pensioenregeling

Het wijzigen van een pensioentoezegging (bijvoorbeeld van middelloon of eindloon naar een beschikbare-premieregeling) moet zorgvuldig gebeuren. Goed werkgeverschap schrijft voor dat de gevolgen van de wijziging helder worden gecommuniceerd. Wanneer u uw werknemers onvoldoende informeert, voldoet u niet aan uw zorgplicht.

De meerwaarde van een onafhankelijk pensioenadviseur

Wij begeleiden de wijziging van een pensioenregeling van A tot Z. Als de werkgever daarvoor kiest informeren wij de werknemers. Wij zorgen dat uw werknemers volledige en juiste informatie ontvangen. Daarbij waarschuwen wij dus ook voor de risico's die een wijziging met zich mee brengt. Neem voor meer informatie over pensioenadvies van VMD Koster contact met ons op via 0172 611 116 of vul het contactformulier in.