Zorgplicht voor medewerkers bij een bedrijfsongeval

Zorgplicht voor medewerkers bij een bedrijfsongeval

Vrijdag 21 februari 2020

Zorgplicht voor medewerkers bij een bedrijfsongeval

Veel werkgevers zijn in het geval van schade bij een ongeval met medewerkers niet op de hoogte van hun wettelijke zorgplicht. De overtuiging bestaat bij deze werkgevers dat zij met hun algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering medewerkers schadeloosstellen, terwijl dit lang niet altijd het geval is. Dit blijkt uit onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd.

Geldt de zorgplicht ook voor medewerkers die thuis werken?

De onwetendheid onder werkgevers over welke situaties onder hun zorgplicht vallen, is groot. Zo weet 53% niet dat er ook een zorgplicht is voor een medewerker die thuis werkt. Ook is slechts de helft van de ondernemers op de hoogte dat tijdelijke medewerkers, zoals stagiaires en uitzendkrachten, ook onder de zorgplicht van de werkgever vallen.

Ook verantwoordelijk als alles is gedaan voor en veilige werkomgeving

Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht om een goede regeling voor hun medewerkers te treffen in het geval van schade bij een ongeval. Zelfs als hij er alles aan heeft gedaan om een veilige werkomgeving te creëren, is hij in veel gevallen toch verantwoordelijk voor de financiële gevolgen. Slechts 26% van de ondervraagde werkgevers is hiervan op de hoogte.

Juridische aansprakelijkheid

Bij het beoordelen van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kijkt de verzekeraar naar de juridische schuldvraag. Hierbij is het lang niet altijd zo dat een werkgever juridisch aansprakelijk is. Bovendien kan het vaststellen van de juridische aansprakelijkheid lang duren. Dit kan vervelende situaties opleveren tussen werkgever en medewerker.

Verzekeringsoplossingen

Hoe zit het bij uw bedrijf met de zorgplicht bij een bedrijfsongeval? Onze risicomanagers gaan hierover graag met u in gesprek. Wij kijken naar de risico’s die u loopt en of u deze risico’s ook kunt dragen. Vaak blijkt dat bijvoorbeeld een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering en collectieve ongevallenverzekering een belangrijke aanvulling zijn.

Quickscan risicobeheer en zakelijke verzekeringen