Zijn de juiste blusmiddelen aanwezig binnen uw bedrijf?

Zijn de juiste blusmiddelen aanwezig binnen uw bedrijf?

Vrijdag 22 april 2016

Zijn de juiste blusmiddelen aanwezig binnen uw bedrijf?

Beginnende brandjes kunt u vaak zelf blussen. Met de juiste blusmiddelen en kennis kunt u voorkomen dat de brand zich verder verspreidt. Verzekeraar Nationale-Nederlanden geeft handige tips voor wat u zelf kunt doen. Is dit binnen uw bedrijf goed geregeld?

Stap 1: risicoanalyse

Elke soort brand heeft zijn eigen type blusmiddel nodig. Zo kan het levensgevaarlijk zijn om elektrische apparaten of brandend frituurvet met water te blussen. Het is dus belangrijk dat u goed voorbereid bent.

  • Breng in kaart voor welke soorten brand uw bedrijf kwetsbaar is en zorg voor de juiste blusmiddelen. Laat u voorlichten door een deskundige, zoals uw leverancier of de brandweer.
  • Houd bij de keuze van blusmiddelen rekening met onbedoelde schade: door blussen met water kan elektrische apparatuur beschadigd raken en het gebruik van poederblussers veroorzaakt veel extra vervuiling.
  • Zorg dat u en uw medewerkers weten welk blusmiddel een type brand nodig heeft en hoe u deze moet gebruiken. Ga ook na hoe lang u met een blusser kunt blussen voordat deze leeg is.

Stap 2: plaats de blusmiddelen op de juiste plek

Brand kan zich razendsnel verspreiden. Het is daarom belangrijk dat blusmiddelen goed bereikbaar en zichtbaar zijn. Ook moeten de blusmiddelen gelijk goed werken.

  • Markeer de plaats van de blusmiddelen met de bekende rode pictogrammen.
  • Voorkom blokkering van de blusmiddelen door bijvoorbeeld opgeslagen spullen.
  • Hang de blusmiddelen op de juiste plekken.
  • Kunt u geen brandslanghaspel uitrollen? Plaats dan extra blustoestellen.

Stap 3: training voor uw medewerkers

In blustoestellen zit een beperkte hoeveelheid blusmiddel. Het is daarom belangrijk dat blussen op een effectieve en efficiënte manier gebeurt. Zorg er dus voor dat niet alleen u, maar al uw medewerkers weten hoe de blusmiddelen gebruikt moeten worden.

  • Informeer uw personeel over de aanwezigheid en het (juiste) gebruik van de aanwezige blusmiddelen.
  • Zorg voor praktijkoefening voor alle medewerkers, in-company of op een trainingslocatie.

Stap 4: regelmatige controle van uw blustoestellen

Laat uw blustoestellen eens per twee jaar controleren. Sluit hiervoor een onderhoudscontract af met een REOB-onderhoudsbedrijf voor draagbare en verrijdbare blustoestellen.