Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 was 5,2%

Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 was 5,2%

Dinsdag 19 mei 2020

Ziekteverzuim eerste kwartaal 2020 was 5,2%

In het eerste kwartaal van 2020 was het ziekteverzuim 5,2%, wat betekent dat van elke duizend te werken dagen er 52 werden verzuimd wegens ziekte. Dit is een gemiddelde over het hele eerste kwartaal. Het eerste bekende ziektegeval als gevolg van het nieuwe coronavirus deed zich voor op 27 februari 2020.

Hoogste verzuimpercentage in 17 jaar

Het ziekteverzuim is in het eerste en in het vierde kwartaal (de winter en de herfst) altijd hoger dan in de rest van het jaar. Maar dit jaar is uitzonderlijk hoog. Met 5,2% was het verzuim het hoogst sinds het eerste kwartaal van 2003. De toename  natuurlijk vooral toe te wijzen aan het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen die genomen werden. Mensen met symptomen van het virus moesten immers thuis blijven.

Meeste verzuim in gezondheidszorg en industrie

Op basis van de nu beschikbare gegevens per bedrijfstak verzuimden werknemers in het eerste kwartaal van 2020 het meest in de gezondheidszorg en de industrie, beide 6,7%. Voor de gezondheidszorg betekent dit een iets hoger verzuim door ziekte dan in dezelfde periode in 2019, toen het 6,1% was. Sinds het tweede kwartaal van 2017 is de gezondheidszorg de bedrijfstak met het hoogste ziekteverzuim. Ook daarvoor al was het percentage ziekmeldingen in de gezondheidszorg bovengemiddeld hoog.

Verzuimkosten verzekeren

Kan uw medewerker door ziekte (lange tijd) niet werken? Dan moet u wettelijk tenminste 70% van zijn loon doorbetalen in de eerste twee ziektejaren. Met een ziekteverzuimverzekering of de MKB verzuim-ontzorg-verzekering krijgt u een vergoeding voor de kosten van loondoorbetaling. Wij adviseren u graag over de beste verzekering voor uw bedrijf. Bel 0172 611 116 of vul het digitale offerteformulier voor de verzuimverzekering in.

Offerte verzuimverzekering