Zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor 12e kwartaal op rij

Zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor 12e kwartaal op rij

Maandag 16 november 2020

Zakelijke verzekeringspremies stijgen wereldwijd voor 12e kwartaal op rij

In de blog Premies verzekeringen bedrijf in 2021 leggen we uit waarom de premies van zakelijke verzekeringen stijgen. Dit is een ontwikkeling die niet alleen in Nederland plaats vindt. De premies voor zakelijke verzekeringen zijn in de periode juli tot en met september wereldwijd voor het twaalfde kwartaal op rij gestegen. Bovendien gaat het om de grootste stijging sinds 2012. 

Stijgende premies sinds eind 2017

Tot en met het vierde kwartaal van 2017 nam het gemiddelde premieniveau af. Toen kwam de ommekeer met een eerste wereldwijde premieverhoging van gemiddeld 1%. Sindsdien zijn de premies elk kwartaal toegenomen, de eerste vijf kwartalen erna met 1 à 3%, daarna met  6 en 8% en de afgelopen vier drie kwartalen zelfs met dubbele cijfers:  11%, 14%, 19%  en nu zelfs 20%.

Risico’s verzekerbaar houden

Naast een hoger premiepercentage, komen ook vaker clausules met strenge preventie-eisen op de verzekeringspolissen. Wij adviseren daarom te investeren in het voorkomen van schades. In preventie dus. Dat verkleint niet alleen de kans op schade, maar maakt een overstap naar een andere verzekeraar ook haalbaarder.

Second opinion over uw verzekeringen

Wordt u geconfronteerd met hogere premies en wilt u onafhankelijk advies? Neem contact op met de risicomanagers van VMD Koster voor een second opinion. Dat de premies verhoogd worden, betekent niet dat vergelijken zinloos is. Met een marktverkenning brengen wij in kaart of we uw verzekeringen beter ergens anders kunnen onderbrengen. Wij kunnen u ook op het gebied van schadepreventie adviseren.

Second opinion zakelijke verzekeringen