Premies verzekeringen bedrijf in 2021

Premies verzekeringen bedrijf in 2021

Maandag 19 oktober 2020

Premies verzekeringen bedrijf in 2021

De meeste verzekeringen van uw bedrijf worden jaarlijks op 1 januari verlengd. U krijgt dan een voorstel van de verzekeraar voor het nieuwe contractjaar. Voor dit gebeurt, geven verzekeraars aan welke contracten worden opgezegd. Dit doen ze om de weg vrij te maken voor een nieuw voorstel.

Helaas zien wij ook in deze verlengingsperiode dat verzekeraars gehele portefeuilles opzeggen en alleen willen verlengen tegen een aanzienlijk hoger premiepercentage. Deze situatie doet zich met name voor bij brandverzekeringen, zoals de verzekeringen voor bedrijfsgebouwen, inventaris en goederen. De risicomanagers van VMD Koster leggen uit hoe dit komt. Daarnaast gaan wij graag met u in gesprek zodat we er samen voor kunnen zorgen dat uw bedrijf ook in 2021 goed verzekerd is.

Benchmark verzekeringen bedrijf 2021

Stijgende premies: is er iets tegen te doen?

De premies voor de zakelijke schadeverzekeringen staan al een aantal jaren onder druk. Een van de belangrijke oorzaken is dat verzekeraars ongeveer tien jaar geleden veel premies hebben verlaagd in een toen concurrerende markt.  Door toegenomen toezicht op de vereiste kapitaalbuffers en de nu al lange periode van lage rente, zien verzekeraars hun rendement verdampen. Daarom zijn ze een aantal jaren geleden met een inhaalslag begonnen. In Nederland is bovendien het aantal verzekeraars dat zakelijke brandrisico’s accepteert klein geworden. Het is daarom vaak onmogelijk een alternatief voorstel te krijgen.

Dat betekent zeker niet dat wij ons zomaar neerleggen bij een verhoging voor onze klanten. Zeker bij een forse verhoging maken wij een marktverkenning om te kijken of overstappen naar een andere verzekeraar zinvol is. Ook als uw bedrijf nog niet via ons kantoor verzekerd is, kunnen wij een marktverkenning voor u maken. Dit doen we aan de hand van onze quickscan.

Preventie-eisen en clausules

Een ander gevolg van de ontwikkelingen bij verzekeraars, is dat bepaalde risico’s niet worden geaccepteerd. Voor de risico’s die wel verzekerd kunnen worden, komen vaker clausules met strenge preventie-eisen op de polis. Wij adviseren daarom te investeren in het voorkomen van schades. In preventie dus. Dat verkleint niet alleen de kans op schade, maar maakt een overstap naar een andere verzekeraar ook haalbaarder. Wij kunnen u op dat gebied ook adviseren.

Betrokkenheid politiek

Het is dus steeds moeilijker om risico’s goed en betaalbaar verzekerd te krijgen en te houden. Het is een probleem dat veel organisaties treft. Wij vinden dat verzekeraars hier onvoldoende hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Samen met VMD Koster en andere adviseurs kaart brancheorganisatie Adfiz de problemen ook aan bij leden van de Tweede Kamer. Wij werken er ook op deze manier aan mee om die trend te doorbreken.

Persoonlijk advies over uw verzekeringen

Zodra een verlengingsvoorstel binnen is voor onze klanten, bespreken wij dit direct met hen. Als er impactvolle wijzigingen zijn, bekijken we samen met u of dit acceptabel is. En als dat niet zo is, bekijken we de alternatieven. Ook als uw verzekeringen nog niet bij VMD Koster zijn ondergebracht, geven we u graag persoonlijk advies. Wij maken dan eerst een quickscan van de verzekeringen van uw bedrijf.

Quickscan verzekeringen bedrijf 2021