Zakelijke e-bike en bedrijfsaansprakelijkheid

Zakelijke e-bike en bedrijfsaansprakelijkheid

Woensdag 26 augustus 2020

Zakelijke e-bike en bedrijfsaansprakelijkheid

Gebruikt u of een medewerker tijdens het werk een fiets en veroorzaakt u schade aan anderen? Dan doet u een beroep op uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zat u op een e-bike, dan is er mogelijk geen dekking.

Elektrische bezorgfietsen

Door de snel stijgende verkoop van elektrische bezorgfietsen wordt duidelijk dat er een probleem is bij het verzekeren van deze e-bikes. Elektrische fietsen, die zakelijk worden ingezet, vallen niet onder de standaard aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. En ook niet onder de wet die regelt dat er voor motorrijtuigen een aansprakelijkheidsverzekering verplicht is. Voor zakelijke e-bikes moet mogelijk een speciale verzekering worden afgesloten. Niet alle ondernemers zijn daarvan op de hoogte.

Schadevoorbeeld letsel na aanrijding met een e-bike

Op de site van de NOS geeft letselschadebureau Kloppenburg een schadevoorbeeld:

Een pizzabezorger rijdt met zijn elektrische bezorgfiets een voetganger aan. De voetganger loopt een dwarslaesie en hersenletsel op. Ze is houder van een autorijschool en lijdt zo ook flinke economische schade. De eigenaar van de pizzeria, die de bezorger op pad stuurde en aansprakelijk is, gaat ervan uit dat de schade wordt vergoed uit zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Maar dat blijkt niet het geval. De ondernemer bezwijkt onder de schadevergoedingen die hij moet betalen. Zijn zaak gaat failliet.

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen

In de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) staat voor welke voertuigen een verzekeringsplicht geldt. Voor speed-pedelecs (elektrische fietsen die sneller kunnen dan 25 kilometer per uur) is die verplichting er wel, maar niet voor e-bikes (maximaal 25 kilometer per uur).

Verschil tussen privé en zakelijk gebruik

Bij particulier gebruik valt schade veroorzaakt door de bestuurder van de e-bike onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Schade die veroorzaakt wordt tijdens zakelijk gebruik is uitgesloten van de AVP-dekking. Bij de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) hebben verzekeraars met elkaar afgesproken dat motorrijtuigen niet onder de dekking vallen, omdat die gedekt worden door de WAM. Maar e-bikes vallen buiten de WAM-verplichting en vallen zo mogelijk tussen de wal en het schip.

Polisvoorwaarden van de AVB

Niet alle AVB-verzekeraars hanteren dezelfde regels als het gaat om aansprakelijkheid van e-bikes tijdens zakelijk gebruik. Sommige AVB-verzekeraars sluiten schade die is ontstaan bij gebruik van een elektrische fiets uit. Wanneer dit specifiek in de polisvoorwaarden staat, betekent dit dat de verzekeraar bij ongevallen geen schade aan anderen hoeft te vergoeden als u of een medewerker op een e-bike fietst.

Wanneer een AVB-verzekeraar in de polis aangeeft dat motorrijtuigen uitgesloten zijn, dan ontstaat er een discussie. De vraag hierbij is of een elektrische fiets onder een ‘motorrijtuig’ valt of niet. Hier is nog geen eenduidig antwoord op te geven doordat verzekeraars verschillende regels hanteren.

Advies over aansprakelijkheid e-bikes tijdens zakelijk gebruik

Maakt u zakelijk gebruik van e-bikes? Neem dan contact met ons op. Samen controleren we de voorwaarden van uw AVB. U kunt onze risicomanagers bereiken via 0172 611 116 of vul het contactformulier in.

Contact met een risicomanager